settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm nô lệ cho tội lỗi có nghĩa là gì?

Trả lời


Mọi người đều là nô lệ theo nghĩa tâm linh. Chúng ta hoặc là nô lệ cho tội lỗi, đó là trạng thái tự nhiên của chúng ta, hoặc chúng ta là nô lệ cho Đấng Christ. Các tác giả của Tân Ước sẵn sàng tuyên bố địa vị của họ là nô lệ của Đấng Christ. Phao-lô mở đầu bức thư của mình cho người Rô-ma bằng cách tự xưng mình là “tôi tớ của Chúa Giê-su Christ” (Rô-ma 1:1) và lá thư của ông gửi cho Tít bằng cách tự xưng mình là “tôi tớ của Đức Chúa Trời” (Tít 1:1). Gia-cơ mở đầu thư tín của mình theo cùng một cách, “Gia-cơ, tôi tớ của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Giê-su Christ” (Gia-cơ 1:1). Hầu hết các bản dịch đều nói "tôi tớ" hoặc "đầy tớ" trong những đoạn này, nhưng từ doulas trong tiếng Hy Lạp có nghĩa đen là "nô lệ".

Trong Giăng 8:34, Chúa Giê-xu nói với những người Pha-ri-si không tin rằng: “Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội đều là tôi mọi (nô lệ) của tội lỗi.” Ngài sử dụng phép tương tự giữa nô lệ và chủ nhân của mình để chỉ ra quan điểm rằng một nô lệ vâng lời người chủ vì anh ta thuộc về người đó. Nô lệ không có ý chí của riêng mình. Họ thực sự bị ràng buộc với chủ nhân của họ. Khi tội lỗi là chủ của chúng ta, chúng ta không thể chống lại nó. Nhưng, nhờ quyền năng của Đấng Christ để chiến thắng quyền lực của tội lỗi, “Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi” (Rô-ma 6:18). Một khi chúng ta đến với Đấng Christ trong sự ăn năn và nhận được sự tha thứ về tội lỗi, chúng ta được Chúa Thánh Linh ban quyền năng, là Đấng đến sống trong chúng ta. Nhờ quyền năng của Ngài mà chúng ta có thể chống lại tội lỗi và trở thành nô lệ của sự công bình.

Các môn đồ của Chúa Giê-su thuộc về Ngài và muốn làm những điều đẹp lòng Ngài. Điều này có nghĩa là con cái Đức Chúa Trời vâng lời Ngài và sống tự do khỏi tội lỗi thói quen. Chúng ta có thể làm điều này bởi vì Chúa Giê-xu đã giải phóng chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi (Giăng 8:36), và do đó chúng ta không còn phải chịu hình phạt của sự chết và sự xa cách với Đức Chúa Trời.

Rô-ma 6:1–23 còn đi xa hơn trong ý tưởng này về một nô lệ và người chủ của anh ta. Là Cơ đốc nhân, chúng ta không thể tiếp tục phạm tội theo thói quen vì chúng ta đã chết về tội lỗi. Rô-ma 6:4 nói rằng vì chúng ta đã được chôn và sống lại với Đấng Christ, nên giờ đây chúng ta có thể bước đi trong cuộc sống đời mới đó, khác với những người không tin Chúa vẫn còn làm nô lệ cho tội lỗi. Rô-ma 6:6 tiếp tục nói rằng, vì chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài để thân thể tội lỗi của chúng ta bị tiêu diệt đi, chúng ta không nên làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Và Rô-ma 6:11 nói rằng chúng ta coi như mình đã chết vì tội lỗi và sống với Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ.

Chúng ta được Đức Chúa Trời truyền mạng lệnh không được để tội lỗi ngự trị trong thân thể mình, chìu theo những tư dục của nó, nhưng thay vào đó chúng ta phải hiện diện chính mình với Ngài như công cụ của sự công bình (Rô-ma 6:12–14). Trong Rô-ma 6:16-18, chúng ta được cho biết rằng chúng ta là nô lệ cho kẻ mà chúng ta vâng lời, hoặc tuân theo tội lỗi hoặc tuân theo sự công bình. Chúng ta phải làm nô lệ cho Đức Chúa Trời, Đấng mà chúng ta nhận được các ân tứ của mình là sự thánh hoá và sự sống vĩnh cửu. Chúng ta làm điều này vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng món quà miễn phí của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ, Chúa chúng ta (Rô-ma 6:23).

Sứ đồ Phao-lô, tác giả thư Rô-ma, tiếp tục nói rằng ông biết khó khăn là thế nào để không sống trong tội lỗi vì ông đã tranh chiến với điều đó ngay cả khi đã trở thành môn đồ của Đấng Christ. Đây là điều quan trọng đối với tất cả các Cơ đốc nhân cần biết. Mặc dù giờ đây chúng ta đã thoát khỏi hình phạt của tội lỗi, nhưng chúng ta vẫn sống trong sự hiện diện của tội lỗi khi chúng ta còn sống trên đất này. Và cách duy nhất chúng ta có thể thoát khỏi quyền lực của tội lỗi là nương nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh, Đấng được ban cho các tín đồ vào thời điểm chúng ta tin vào Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:13–14), và điều này đóng dấu chúng ta trong Đấng Christ như một lời cam kết về cơ nghiệp của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời.

Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta có nghĩa là, khi chúng ta trưởng thành trong đức tin của mình và ngày càng yêu mến Đức Chúa Trời hơn, chúng ta sẽ ngày càng có sức mạnh để chống lại tội lỗi. Nhờ Đức Thánh Linh hành động, chúng ta được ban quyền năng để chống lại tội lỗi, không đầu hàng trước sự cám dỗ của nó và sống theo Lời Đức Chúa Trời. Thói quen tội lỗi sẽ trở nên ghê tởm hơn đối với chúng ta và chúng ta sẽ thấy mình không muốn làm bất cứ điều gì mà điều đó có thể cản trở mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Rô-ma 7:17—8: 2 là một sự khích lệ tuyệt vời cho các tín đồ vì chúng ta được cho biết rằng, ngay cả khi chúng ta phạm tội, sẽ không còn bị lên án vì chúng ta ở trong Chúa Giê-su Christ. Và 1 Giăng 1:9 trấn an chúng ta rằng, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác để chúng ta có thể tiếp tục sống trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. Xuyên suốt sách Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khuyến khích và khuyên nhủ chúng ta hãy bước đi như con cái của sự sáng láng, yêu thương nhau như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, học những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời và thực hành điều đó (Ê-phê-sô 2: 1–10; 3 :16–19; 4: 1–6; 5: 1–10). Trong Ê-phê-sô 6:10–18 Phao-lô cho chúng ta thấy cách để trở nên mạnh mẽ trong Chúa bằng cách mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời mỗi ngày để có thể chống lại những âm mưu của Ma-quỉ.

Khi chúng ta cam kết là môn đồ của Đấng Christ để trưởng thành và trưởng thành trong đức tin của mình bằng cách đọc và học Lời Đức Chúa Trời mỗi ngày và dành thời gian cầu nguyện với Ngài, chúng ta sẽ thấy mình ngày càng có thể đứng vững trong quyền năng của Đức Thánh Linh và chống lại tội lỗi. Những chiến thắng hàng ngày đối với tội lỗi mà chúng ta có được trong Đấng Christ sẽ khích lệ, củng cố chúng ta và chứng tỏ một cách mạnh mẽ rằng chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi nữa, mà là nô lệ cho Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm nô lệ cho tội lỗi có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries