settings icon
share icon
Câu hỏi

Về vấn đề giới tính, LGBT từ đâu mà ra?

Trả lời


Giới tính nam và giới tính nữ là do Thiên Chúa tạo dựng.

Sang-thế-ky 1:27-28 ghi rất rõ:

"Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất".

Mục đích thứ nhất là để sinh sản.

Mục đích thứ hai là để đem lại hạnh phúc trong hôn nhân.

"Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn. (Sáng-thế Ký 2:24-25)

Đức Chúa Trời đã dựng nên tính dục với mục đích để sinh sản thêm nhiều đồng thời đem lại hạnh phúc trong hôn nhân.

Và Chúa chỉ cho phép con người được thỏa mãn tính dục trong hôn nhân giữa một người nam và một người nữ".

Việc con người thỏa mãn tính dục ngoài hôn nhân hoặc đồng giới đều bị Đức Chúa Trời nghiêm cấm. Đặc biệt tình dục đồng giới là một sự gớm ghiếc trước mặt Đức Trời.

"Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ". (Lê-vi Ký 20:13 )

"Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.

Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng" (Rô-ma 1:19‭-‬27 ).‬

‬ Qua mấy câu Kinh thánh này cho thấy chính con người vì chiều theo sự ham muốn nhục dục mà đã đổi cách tự nhiên mà Chúa đã dựng nên và đã thiết lập.

Tình dục đồng giới càng ngày càng gia tăng và có rất nhiều người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để thỏa mãn thiên hướng tình dục của mình.

Tất cả những sự biến thái trong tình dục từ xưa đến nay là hoàn toàn do con người đã đi theo sự cám dỗ của ma-quỉ và chiều theo tư dục của xác thịt mình mà sinh ra.

Tất cả những ai làm điều này mà không chịu ăn năn thì đến ngày cuối cùng sẽ bị đoán phạt trong hỏa ngục.

"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời".(Ga-la-ti 5:19‭-‬21)‬Trở lại trang chủ tiếng Việt

Về vấn đề giới tính, LGBT từ đâu mà ra?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries