settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự ham muốn dục vọng là gì? Kinh Thánh nói gì về sự ham muốn dục vọng?

Trả lời


Định nghĩa của từ điển về sự ham muốn dục vọng là "1) sự mãnh liệt hay là sự thèm muốn của nhục dục không chừng mực, hay là 2) không chống lại được sự thèm muốn hay mong muốn." Kinh Thánh nói về sự ham muốn dục vọng trong một vài đoạn. Xuất Ai Cập Kí 20:14,17, " không được phạm tội tà dâm…không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con,"(RVV11) hay là Ma-thi-ơ 5:28, "nhưng ta bảo cho các con biết: hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi." và Gióp 31:11-12, " đó là một tội ác rất gớm ghiếc, đáng bị quan tòa xử phạt. tội ngoại tình đốt cháy như lửa địa ngục, thiêu rụi tận gốc tất cả hoa lợi tôi có."

Sự ham muốn có được như là sự tập trung của nó mang lại niềm vui thích cho bản thân, và nó thường dẫn tới những hành vi không lành mạnh nhằm lấp đầy sự thèm muốn của một ai đó mà không tôn trọng tới hậu quả. Sự ham muốn dục vọng là sự chiếm hữu và ham danh lợi (tham lam). Niềm tin của Cơ Đốc Nhân là về lòng vị tha và nó được tạo ra bởi đời sống Thánh Linh (Rô-ma 6:19, 12:1-2; 1 Cô-rinh-tô 1:2, 30, 6:19-20; Ê-phê-sô 1:4, 4:24; Cô-lô-se 3:12; 1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:3-8, 5:23; 2 Ti-mô-thê 1:9; Hê-bơ-rơ 12:14; 1 Phi-ê-rơ 1:15-16). Mục tiêu của mỗi người mà đã đặt niềm tin của anh ấy/ cô ấy vào Chúa Giê-xu Christ là để qua mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Điều này có nghĩa là đặt bỏ con đường cũ của cuộc sống mà tội lỗi điều khiển, và làm những ý nghĩ phù hợp và hành động chuẩn mực đặt Kinh Thánh lên trước. Sự ham muốn dục vọng trong tình thế chống đối lại ý kiến này.

Không có bất cứ ai hoàn hảo hay hoàn toàn vô tội trong khi vẫn còn trên đất này. Nó vẫn còn là mục tiêu cho sự phấn đấu của chúng ta. Kinh Thánh làm cho những tuyên bố trở nên được chú ý mạnh mẽ trong 1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:7-8, "vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, nhưng đến sự thánh hóa. Cho nên, ai từ chối điều chúng tôi nói thì không phải từ chối con người đâu, nhưng là từ chối Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho anh em." Nếu sự ham muốn chưa kẹp chặt trái tim và tâm trí của bạn, hãy sẵn sàng cho bản thân thông qua cuộc sống, sống phía trên sự quở trách để chiến đấu lại cám dỗ của sự ham muốn. Nếu bạn hiện tại đang vật lộn với sự cám dỗ, đây là lúc bạn thú nhận tội lỗi của mình với Chúa và thỉnh cầu sự can thiệp của Ngài vào cuộc sống của bạn, sự thiêng liêng đó có thể là một dấu ấn của cuộc đời của bạn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự ham muốn dục vọng là gì? Kinh Thánh nói gì về sự ham muốn dục vọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries