Có phải tất cả các tội lỗi bằng nhau đối với Đức Chúa Trời?


Câu hỏi: Có phải tất cả các tội lỗi bằng nhau đối với Đức Chúa Trời?

Trả lời:
Trong Ma-thi-ơ 5:21-28, Chúa Giê Su xem tội ngoại tình ngang với dâm ô trong lòng và tội giết người ngang với sự thù hận trong trái tim của bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những tội lỗi đều ngang nhau. Những gì Chúa Giê Su đã cố gắng để giải thích rõ ràng cho những người Pha-ri-si là tội lỗi vẫn là tội lỗi, ngay cả nếu bạn chỉ muốn làm những hành động, mà chưa thực sự mang nó ra. Trong ngày Chúa Giê Su các nhà lãnh đạo tôn giáo dạy rằng có quyền suy nghĩ về bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là bạn không hành động theo những điều ham muốn. Chúa Giê Su khiến họ phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời phán xét những suy nghĩ của con người cũng như những hành động của người ấy. Chúa Giê Su tuyên bố rằng các hành động của chúng ta là kết quả của những gì ở trong lòng chúng ta (Ma-thi-ơ 12:34).

Vì vậy, mặc dù Chúa Giê Su nói rằng dâm dục và ngoại tình là cả hai tội lỗi, điều đó không có nghĩa là chúng ngang nhau. Nhiều khi thực sự giết người thật tệ hơn là chỉ đơn giản ghét một người, mặc dầu cả hai tội lỗi trong tầm nhìn của Thiên Chúa. Có những cấp độ phạm tội. Một số tội lỗi tồi tệ hơn những tội khác. Đồng thời, trong cả hai hệ quả liên quan đến sự sống đời đời và sự cứu rỗi, tất cả tội lỗi đều giống nhau. Mọi tội lỗi sẽ dẫn đến án phạt đời đời (Rô 6:23). Mọi tội lỗi, không có vấn đề "nhỏ" như thế nào nhưng là sự chống nghịch Đức Chúa Trời vô hạn và đời đời, và vì thế xứng đáng bị hình phạt vô hạn và vĩnh cửu. Hơn nữa, không có tội lỗi nào quá "lớn" mà Đức Chúa Trời không thể tha thứ cho nó. Chúa Giê Su đã chết để trả thay án phạt cho tội lỗi ( I Giăng 2:2). Chúa Giê Su đã chết vì tất cả tội lỗi của chúng ta ( II Cô-rinh-tô 5:21). Tất cả tội lỗi bằng nhau đối với Đức Chúa Trời? Có và không. Mức độ nghiêm trọng? Không. Có hình phạt? Có. Có thể được tha thứ? Có.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Có phải tất cả các tội lỗi bằng nhau đối với Đức Chúa Trời?