settings icon
share icon
Câu hỏi

Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Trả lời


Lời cầu nguyện của tội nhân là Lời cầu nguyện của một người dâng lên Đức Chúa Trời, khi họ hiểu rằng mình là một tội nhân cần Đấng cứu rỗi. Bản thân lời cầu nguyện của một tội nhân không đem lại được điều gì. Lời cầu nguyện của tội nhân thật sự bày tỏ sự chân thành những gì một người biết, hiểu và tin rằng bản chất tội lỗi của họ cần nhận được sự cứu chuộc.

Khía cạnh đầu tiên của lời cầu nguyện của tội nhân là hiểu rằng tất cả chúng ta là những tội nhân. Rô-ma 3:10 tuyên bố: “Như điều đã được viết, chẳng có một người công bình, dầu một người cũng không.” Kinh Thánh đã làm sáng tỏ rằng hết thảy chúng ta đều là tội nhân. Tất cả chúng ta đều cần ơn thương xót và sự tha thứ từ Đức Chúa Trời (Tít 3:5-7). Bởi tội lỗi của chúng ta nên chúng ta đáng bị án phạt đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Lời cầu nguyện của tội nhân là một lời khẩn xin ân điển thay vì hình phạt. Đây là lời cầu xin ơn thương xót thay vì sự phẫn nộ.

Khía cạnh thứ hai của lời cầu nguyện của tội nhân là nhận biết những điều Đức Chúa Trời đã làm để cứu chuộc cho tình trạng tội lỗi và hư mất của chúng ta. Đức Chúa Trời mang lấy xác thịt trở thành con người qua Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:1,14). Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta lẽ thật về Đức Chúa Trời và Ngài đã sống một đời sống công nghĩa và vô tội hoàn toàn (Giăng 8:46; II Cô-rinh-tô 5:21). Sau đó, Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, và gánh thay hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu (Rô-ma 5:8). Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết để chứng minh Ngài đắc thắng tội lỗi, sự chết và hỏa ngục (Cô-lô-se 2:15; I Cô-rinh-tô 15). Bởi vì tất cả những điều này, chúng ta được tha tội và được hứa ban cho một nơi ở đời đời trên thiên đàng nếu chúng ta đặt đức tin vào Chúa Giê-xu Christ. Tất cả những điều chúng ta phải làm là tin vào Chúa Giê-xu đã chết thế cho chúng ta và Ngài đã sống lại từ kẻ chết. (Rô-ma 10:9-10) Chúng ta có thể được cứu chỉ bởi ân điển, qua - đức tin vào một mình Chúa Giê-xu Christ. Ê-phê-sô 2:8 tuyên bố: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.”

Nói lời cầu nguyện của tội nhân là cách đơn giản tuyên bố với Đức Chúa Trời rằng bạn trông cậy vào Chúa Giê-xu Christ như là Cứu Chúa của bạn. Không có những lời “phép thuật” nào mang lại kết quả cứu rỗi. Chỉ duy nhất niềm tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu mới cứu được chúng ta. Nếu bạn hiểu rằng bạn là một tội nhân và cần sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ, sau đây là lời cầu nguyện của tội nhân mà bạn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “ Lạy Chúa, con biết con là một tội nhân, con biết con đáng phải chịu hậu quả tội lỗi của con. Nhưng con tin Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của con. Con tin sự chết và sự sống lại của Ngài đã ban cho con sự tha thứ. Con tin Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu là Cứu Chúa duy nhất của con. Cảm tạ Chúa vì đã cứu chuộc và tha thứ cho con. Amen!”

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ qua những gì mà bạn vừa đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries