settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh có đòi hỏi án tử hình cho sự đồng tính luyến ái?

Trả lời


Sau vụ tấn công khủng bố tháng Sáu năm 2016 gây ra cho một hộp đêm dành cho những người đồng tính tại Orlando, Florida, bởi một kẻ theo Hồi giáo cực đoan, một số người tuyên bố rằng các Cơ Đốc Nhân cũng có tội như kẻ khủng bố kia bởi vì, trên hết, Kinh Thánh tuyên bố án tử hình cho những kẻ đồng tính luyến ái. Đúng là trong Lê-vi-ký 20:13 Kinh Thánh phán, “Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng một người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc, huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ.” Vậy thì, Kinh Thánh có đòi hỏi chúng ta ngày nay phải xử tử những kẻ đồng tính luyến ái không?

Thật quan trọng để hiểu rằng Chúa Giê-xu đã làm trọn Luật Pháp (Ma-thi-ơ 5:17–18). Rô-ma 10:4 cho biết rằng Đấng Cơ Đốc là cuối cùng của Luật Pháp. Ê-phê-sô 2:15 cho hay Chúa Giê-xu đã đặt Luật Pháp cùng với các mạng lịnh và luật lệ nó ra một bên. Ga-la-ti 3:25 nói rằng, bấy giờ khi đức tin đến, chúng ta không còn ở dưới sự giám hộ của Luật Pháp nữa. Các phương diện dân sự và nghi lễ của Luật Cựu Ước đã dành cho thời kỳ trước đó. Mục đích của Luật Pháp đã được làm trọn bởi của sinh tế hoàn hảo và trọn vẹn là Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Do vậy, không, Kinh Thánh không ra lệnh những người đồng tính luyến ái nên bị xử tử trong ngày nay và thời đại bây giờ.

Cũng quan trọng để hiểu rằng các luật dân sự trong Luật Môi-se đã dành cho dân Y-sơ-ra-ên dưới chế độ thần trị/thần quyền. Dân sự được chọn lựa của Đức Chúa Trời, sống trong Đất Hứa, theo Đức Chúa Trời như Vua của họ, đã phải trung thành triệt để với một hệ thống các luật dân sự với những sự trừng phạt được truyền định cách thiêng liêng. Các thầy tế lễ dạy luật pháp, những bậc cầm quyền bắt buộc thi hành luật pháp, và các quan xét cân định những sự trừng phạt/chế tài khi cần thiết. Luật lệ trong Lê-vi-ký 20:13, “Họ chắc phải bị xử tử”, đã được dành cho những viên chức chính quyền được bổ nhiệm thích hợp, chứ không phải cho các thường dân hay những người tự thực thi luật pháp (mà không có sự cho phép của chính quyền). Các luật dân sự của Cựu Ước đã không được định ra để áp dụng cho những nền văn hóa khác hay những thời đại khác. Có một lý do tại sao kẻ tấn công hộp đêm kia đã không phải là người Do Thái hay Cơ Đốc Nhân. Những người Do Thái và các Cơ Đốc Nhân hiểu ý định và những giới hạn của Luật Cựu Ước. Trái lại, kinh Cô-ran không hạn chế các mạng lịnh của nó về việc giết những người đồng tính luyến ái, và nhiều người Hồi giáo xem mạng lịnh đó là có thể thi hành được ngày nay.

Một sự xem xét khác là Luật Pháp Cựu Ước đã không cho phép người dân tự thực thi luật pháp. Một trong các lý do cho các thành ẩn náu là để bảo vệ những người bị kết tội giết người cho tới khi họ có thể nhận được một sự xét xử công bằng. Luật Môi-se đã nói rằng chỉ chính quyền dân sự mới được phép thực hiện án tử hình, và chỉ sau một phiên xử công bằng với ít nhất hai người làm chứng (Phục truyền 17:6). Do đó, thậm chí trong thời Luật Cựu Ước có hiệu lực, việc giết người hàng loạt những kẻ đồng tính luyến ái bởi một người giám sát không phải là điều Luật Pháp đã truyền định.

Vậy nên, Kinh Thánh không còn đòi hỏi án tử hình cho sự đồng tính luyến ái. Nhưng câu hỏi tại sao án tử hình đã được đòi hỏi trong Luật Cựu Ước vẫn còn trỗi lên ở hàng đầu. Câu trả lời là: tất cả tội lỗi đều là sự sỉ nhục đối với một Đức Chúa Trời thánh khiết. Đức Chúa Trời ghét tất cả tội lỗi. Và trong khi Đức Chúa Trời chỉ đã yêu cầu một án tử hình được quản lý một cách dân sự cho một số tội, tất cả tội lỗi đều đáng chết mất (Rô-ma 6:23) và đời đời phân cách với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mô tả đồng tính luyến ái như một sự gớm ghiếc, một sự đồi bại bất khiết đối với trật tự đã được tạo dựng của Đức Chúa Trời. Sự tinh khiết/thanh khiết của dân sự Đức Chúa Trời trong Đất Hứa đã là quan trọng sống còn, như sự tiếp tục của các dòng dõi huyết thống (một trong những dòng dõi huyết thống đó sẽ dẫn đến Đấng Mê-si). Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời ra lệnh án tử hình cho những người tham dự vào sự giao cấu/quan hệ tình dục đồng tính.

Đồng tính luyến ái vẫn còn là đồi bại và trái với tự nhiên. Nhưng chúng ta không còn ở dưới hệ thống cai quản của người Do Thái thời xưa nữa. Về phương diện có được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Cơ Đốc, đồng tính luyến ái không phải là tội lỗi lớn hơn bất cứ tội lỗi nào khác (1 Cô-rinh-to 6:9-11). Qua Đấng Cơ Đốc, bất cứ tội lỗi nào cũng có thể được tha thứ. Sự cứu rỗi là sẵn có cho mọi người bởi đức tin (Giăng 3:16). Và khi sự cứu rỗi đó được tiếp nhận, Đức Thánh Linh ngự ở bên trong sẽ cung cấp phương tiện để thắng hơn tội lỗi qua một sự tạo dựng nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17).Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh có đòi hỏi án tử hình cho sự đồng tính luyến ái?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries