settings icon
share icon
Câu hỏi

Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi. Vậy những hậu quả tội lỗi trong quá khứ của tôi có được xóa không?

Trả lời


Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo nên loài người trong tình trạng tốt đẹp, "Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu" (Sáng Thế Ký 1:31). Các nhà thần học cho rằng trong sự sáng tạo ban đầu, con người ở trong tình trạng CÓ THỂ chết (vì bất cứ tạo vật nào cũng có thể chết), nhưng KHÔNG CẦN phải chết (vì đang ở trong tình trạng tốt đẹp và mối liên hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời).

Nhưng khi A-đam và Ê-va phạm tội thì "bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết" (Rô-ma 5:12a). Sự chết này bao gồm cả sự chết thuộc thể, và sự chết tâm linh, dẫn đến sự chết đời đời.

Trong chương trình cứu rỗi, Chúa Giê-xu là A-đam thứ hai, mở ra một dòng dõi mới, "hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em" (Rô-8:29). Từ đó những người thuộc về Chúa Giê-xu sẽ thoát khỏi án phạt tâm linh, tức là sự chết tâm linh và sự chết đời đời, "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rô-ma 8:1).

Nói cách khác, về thuộc linh, chúng ta thuộc về một dòng dõi thánh, "Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài" (Rô-ma 8:16-17).

Nhưng về thuộc thể chúng ta vẫn ở trong dòng dõi A-đam, vẫn ở trong thân thể tội lỗi (Rô-ma 6:6; 8:23). Do đó, những hậu quả của tội lỗi về phương diện thuộc thể vẫn còn trên chúng ta, đó là lý do Cơ Đốc nhân vẫn còn phải đau ốm, bịnh tật, và chết, dù rằng họ đã được cứu rỗi và được sự sống đời đời. "Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình" (Rô-ma 8:10).

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, thì trong ân điển, sự thương xót, và sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời có thể giải thoát họ khỏi những hậu quả của tội lỗi mà họ đã phạm trước khi tin Chúa. Ví dụ như có những người nghiện ma túy trước khi tin Chúa và bị nhiễm HIV, nhưng sau khi tin Chúa, họ không những được cứu về linh hồn mà còn được chữa lành HIV.

Bên cạnh đó, sau khi được cứu, nếu Cơ Đốc nhân phạm tội thì họ vẫn phải chịu sự sửa dạy của Đức Chúa Trời. Ngài làm điều đó để sửa dạy con cái Ngài yêu mến, làm gương cho Hội Thánh (Hê-bơ-rơ 12:4-11). Tuy nhiên, sau khi bạn tin Chúa rồi, thì cho dù bạn có bị sửa phạt nặng nề bao nhiêu chăng nữa thì nên nhớ rằng khi bạn chịu sửa phạt và chịu hậu quả của tội lỗi do bạn gây ra thì đó không phải là Đức Chúa Trời ghét bạn và bạn bị mất sự cứu rỗi. Chúa luôn yêu bạn và sự cứu rỗi của bạn được bảo đảm trong Chúa Giê-xu (Giăng 10:27-29), "Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng" (Giăng 13:1b) và "tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ" (Phi-líp 1:6).Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi. Vậy những hậu quả tội lỗi trong quá khứ của tôi có được xóa không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries