தவறான உபதேசங்களைக் குறித்த கேள்விகள்


நாத்திகம் என்றால் என்ன?

அறியொணாமைக் கொள்கை என்றால் என்ன?

அவிசுவாசிகளின் ஆத்துமா உடலோடு அழிவுறும் என்னும் கொள்கை வேதாகமத்தின் அடிப்படையிலானதா?

சர்வமயவாதம்ஃஉலகளாவிய இரட்சிப்பு வேதாகமத்தின் அடிப்படையிலானதா?

செழிப்பின் சுவிஷேசத்தை குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது?

கடைசி காலத்தை குறித்து பிரிடேரிசத்தின் கருத்து என்ன?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
தவறான உபதேசங்களைக் குறித்த கேள்விகள்