settings icon
share icon
கேள்வி

ராஜ்யம் இப்போது என்னக் கற்பிக்கிறது?

பதில்


ராஜ்யம் இப்போது இறையியல் என்பது முக்கியமாக அமெரிக்காவில் உள்ள புராட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்தவத்தின் கரிஸ்மாட்டிக் இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு நம்பிக்கையாகும். ராஜ்யம் இப்போது ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்தபோது தேவன் சாத்தானின் மேலுள்ள தனது கட்டுப்பாட்டை இழந்தார் என்று நம்புகிறார்கள். அப்போதிருந்து, இறையியல் கூறுகிறது, தேவன் விசுவாசிகளின் ஒரு சிறப்புக் குழுவைத் தேடுவதன் மூலம் உலகத்தின் மீது கட்டுப்பாட்டை மீண்டும் நிறுவ முயற்சிக்கிறார்—இது "உடன்படிக்கை ஜனங்கள்," "ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்கள்" அல்லது "யோவேலின் சேனை" என்று பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது. சமூக நிறுவனங்கள் (அரசாங்கங்கள் மற்றும் சட்டங்கள் உட்பட) தேவனுடைய அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படும். இயேசுவில் தங்கியிருந்த அதே பரிசுத்த ஆவியானவரால் விசுவாசிகள் குடிகொண்டிருப்பதால், பரலோகத்திலும் பூமியிலும் நமக்கு எல்லா அதிகாரமும் இருக்கிறது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள்; இல்லாத விஷயங்களை நம்புவதற்கும் பேசுவதற்கும் நமக்கு அதிகாரம் உள்ளது, இதனால் ராஜ்ய யுகத்தை நாம் கொண்டு வர முடியும்.

இறையியலின் மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய கோட்பாடுகளில் மதச்சார்பற்ற அல்லது கிறிஸ்தவம் அல்லாத சமூகம் ஒருபோதும் வெற்றிபெறாது என்கிற நம்பிக்கை உள்ளது. எனவே, ராஜ்யம் இப்போது திருச்சபையையும் அரசையும் பிரிப்பதை எதிர்க்கிறது. மற்ற நம்பிக்கைகளில் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய நாம் கிறிஸ்துவே என்கிற கருத்தை உள்ளடக்கியது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவருடைய தெய்வீக இயல்பு நம்மிடம் உள்ளது என்பதாகும். ராஜ்யம் இப்போது ஆசிரியர்களும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் அல்லது நம் கைகளிலிருந்து ராஜ்யத்தைப் பெறத் திரும்பும்போதுள்ள உற்சாகத்தின் உணர்வு என்று நிராகரிக்கிறார்கள். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவர் திரும்பி வரும்போது அனைவரும் உணர்ச்சிவசத்தால் "எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள்". பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகளில் உள்ள எதிர்கால இஸ்ரேல் பற்றிய அனைத்து தீர்க்கதரிசனங்களும் திருச்சபைக்கு பொருந்தும் என்கிற கருத்தும் வேதாகமத்துக்கு மாறான நம்பிக்கைகளில் உள்ளது.

ராஜ்யம் இப்போது இறையியல் இரண்டு நிலைகளில் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையைப் பார்க்கிறது: முதலில் விசுவாசிகளின் (குறிப்பாக இன்றைய அப்போஸ்தலர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் மாம்சத்தின் மூலம்), பின்னர் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட ராஜ்யத்தை நேரில் எடுத்துக்கொள்வது. வெற்றி பெற்றவர்கள் ("ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்கள்"). இரண்டாம் வருகைக்கு முன், ஜெயங்கொள்பவர்கள் பூமியை எல்லா தீய தாக்கங்களிலிருந்தும் சுத்திகரிக்க வேண்டும். ராஜ்யம் இப்போது தனது எதிரிகள் அனைவரும் திருச்சபையின் காலடியில் வைக்கப்படும் வரை இயேசு திரும்பி வரமுடியாது என்று கூறுகிறது (மறைமுகமாக, மரணம் உட்பட).

ராஜ்யம் இப்போது போதனைகளில் சிலவற்றில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இருந்தாலும், அனைத்திலும் இல்லை என்றாலும், அவர்கள் பொதுவாக மேலே குறிப்பிட்டுள்ள போதனைகளைக் கொண்டுள்ளனர், இவை அனைத்தும் பிரதான கிறிஸ்தவத்திற்கு புறம்பே உள்ளன, மேலும் அவை அனைத்தும் வேதத்தை மறுக்கின்றன. முதலாவதாக, தேவன் எதிலும் "கட்டுப்பாட்டை இழந்துவிட்டார்" என்கிற எண்ணம் நகைப்புக்குரியது, குறிப்பாக அந்தக் கட்டுப்பாட்டை மீண்டும் பெற அவருக்கு உதவ மனிதர்கள் தேவை என்கிற கருத்து அதைவிட அதிகம் நகைப்புக்குரியது. அவர் பிரபஞ்சத்தின் இறையாண்மையுள்ள கர்த்தர், பரிபூரணமானவர் மற்றும் பரிசுத்தமானவர், அவருடைய அனைத்து பண்புகளிலும் முழுமையானவர். கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் ஆகிய அனைத்தின் மீதும் அவருக்கு முழுமையான கட்டுப்பாடு உள்ளது, அவருடைய கட்டளைக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் நடக்காது. அனைத்தும் அவருடைய தெய்வீகத் திட்டம் மற்றும் நோக்கத்தின்படியே நடந்துகொண்டிருக்கின்றன, மேலும் ஒரு மூலக்கூறு கூட அதன் சொந்த விருப்பப்படி நகரவில்லை. “சேனைகளின் கர்த்தர் இப்படி நிர்ணயித்திருக்கிறார், யார் அதை வியர்த்தமாக்குவான்? அவருடைய கை நீட்டப்பட்டிருக்கிறது, யார் அதைத் திருப்புவான்?” (ஏசாயா 14:27). "இல்லாதவற்றை நம்புவதற்கும், இருப்பதிலேயே பேசுவதற்கும்" மனிதர்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்கிற அந்த வல்லமை தேவனுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது, அவர் அதை அவரிடமிருந்து அபகரிக்க முயற்சிப்பவர்களிடம் இரக்கம் காட்டமாட்டார். “இதை நினைத்துப் புருஷராயிருங்கள்; பாதகரே, இதை மனதில் வையுங்கள். முந்திப் பூர்வகாலத்தில் நடந்தவைகளை நினையுங்கள்; நானே தேவன், வேறொருவரும் இல்லை; நானே தேவன் எனக்குச் சமானமில்லை. அந்தத்திலுள்ளவைகளை ஆதிமுதற்கொண்டும், இன்னும் செய்யப்படாதவைகளைப் பூர்வகாலமுதற்கொண்டும் அறிவிக்கிறேன்; என் ஆலோசனை நிலைநிற்கும், எனக்குச் சித்தமானவைகளையெல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி, உராய்ஞ்சுகிற ஒரு பட்சியைக் கிழக்கிலிருந்தும், என் ஆலோசனையை நிறைவேற்றும் மனுஷனை தூரதேசத்திலிருந்தும் வரவழைக்கிறவராயிருக்கிறேன்; அதைச் சொன்னேன், அதை நிறைவேற்றுவேன்; அதைத் திட்டம்பண்ணினேன். அதைச் செய்து முடிப்பேன்” (ஏசா 46:8-11).

திருச்சபையின் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் அவர்கள் மறுப்பதும் வேதாகமத்திற்கு எதிரானது. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்பது தேவனுடைய ஜனங்கள் பேரானந்த உணர்வுகளில் சிக்கிக்கொள்வதைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை என்கிற விளக்கம், "எடுக்கப்பட்டது" என்ற வார்த்தையின் அத்தகைய பயன்பாடு கண்டிப்பாக ஆங்கிலத்திற்கு தனித்துவமான ஒரு மொழியியல் வெளிப்பாடு, கிரேக்கம் அல்ல என்ற உண்மையை புறக்கணிக்கிறது. "நான் திரைப்படத்தில் 'பிடிபட்டேன்'" (அல்லது மற்ற உற்சாகம்) என்பது I தெசலோனிக்கேயர் 4:17, II கொரிந்தியர் 12:2-4, மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் 12:5 ஆகியவற்றில் உள்ள 'ஹர்பாசோ' என்பதற்குச் சமமானதல்ல. சரீரமாக பரலோகத்திற்குள் நுழைவது, மற்றும் அப்போஸ்தலர் 8:39 அங்கு பிலிப்பு ஆவியானவரால் சரீரத்தில் "கொண்டுபோய் விடப்படுகிறார்".

நாம் அவருடைய தெய்வீக இயல்பில் பங்குள்ளவர்களாக இருப்பினும், நாம் கிறிஸ்துவாகவும், தெய்வீக இயல்பைக் கொண்டவராகவும் இருப்பதால், நாம் கிறிஸ்து அல்ல, (2 பேதுரு 1:4) இரட்சிப்பின் போது பரிசுத்த ஆவியின் வாசஸ்தலத்துடன் பங்கு கொள்கிறோம். ஆனால் கிறிஸ்து தேவனுடைய இரண்டாவது நபர், யாரும் தேவனாக மாறுவதில்லை. இது பொய்களின் பிதாவாகிய சாத்தானின் பொய்யாகும், அவன் ஏதேன் தோட்டத்தில் "நீங்கள் தேவர்களைப்போல் இருப்பீர்கள்" (ஆதியாகமம் 3:5) என்று ஏவாளைச் சோதித்தபோது அதை அவன் முதலில் சொன்னான்.

திருச்சபை இஸ்ரவேலை மாற்றியமைத்தது மற்றும் இஸ்ரவேலுக்கான தீர்க்கதரிசனங்களின் நிறைவேற்றம் திருச்சபையுடன் தொடர்புடையது என்ற கருத்து மாற்று இறையியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது வேதாகமத்திற்கு எதிரானது. இஸ்ரவேலுக்கான வாக்குறுதிகள் திருச்சபையில் அல்ல, இஸ்ரேலில் நிறைவேற்றப்படும். இஸ்ரவேலருக்குத் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் நித்தியமானவை, அவை நினைவுக்கு வராமல் இருக்கின்றன.

இறுதியாக, கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை, அவர் மனிதர்கள் அல்ல, அவர் தனது எதிரிகளை தோற்கடித்து, எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதத்தின் கீழ் கொண்டுவரும்போது சம்பவிக்கும். வெளிப்படுத்தல் 19-இல் உள்ள இரண்டாவது வருகையின் விவரிப்பு, எல்லாவற்றையும் சரியாகச் செய்ய வரும் ஒரு வலிமைமிக்க போர்வீரனைப் பற்றிய விளக்கமாகும், ஏற்கனவே பரிசுத்தம் பண்ணப்பட்டு ஆட்சி செய்யத் தயாராக இருக்கும் பூமிக்கு வருபவர் அல்ல. வசனம் 15 தெளிவாக உள்ளது: “புறஜாதிகளை வெட்டும்படிக்கு அவருடைய வாயிலிருந்து கூர்மையான பட்டயம் புறப்படுகிறது; இருப்புக்கோலால் அவர்களை அரசாளுவார்; அவர் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய உக்கிரகோபமாகிய மதுவுள்ள ஆலையை மிதிக்கிறார்.” ராஜ்யம் நம்புகிறபடி, பூமி "எல்லா தீமையான செல்வாக்குகளிலிருந்தும்" சுத்திகரிக்கப்பட்டிருந்தால், தேசங்களைத் தாக்க அவருக்கு ஏன் கூர்மையான வாள் தேவை, கடவுளின் கோபமும் கடுஞ்சினமும் ஏன் அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது?

ராஜ்யம் இப்போது இறையியல் என்பது ஒரு நீண்ட வரிசையில் தவறானதும், வேதாகமத்திற்கு எதிரான மற்றும் தவறான கற்பனையான மனிதர்களின் தவறான கற்பனைகளில் ஒன்றாகும். இது தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

ராஜ்யம் இப்போது என்னக் கற்பிக்கிறது?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries