settings icon
share icon

शुभ वार्ता

आपणास सार्वकालीक जीवन मिळाले आहे का?

मि हिन्दु आहे, मि ख्रिस्ति होण्यासाठी विचार करावा का? हिंदु आणि ख्रिस्ति धर्मा मध्ये काय संबध आहे?

पापाची क्षमा प्राप्त होणे? मी कशा प्रकारे देवा कडून पापाची क्षमा प्राप्त करुन घेवू शकतो?

येशु ख्रिस्ताला आपला वैयक्तीक तारणारा स्विकारणे म्हणजे काय?

तारणाची योजना काय आहे?

ख्रिस्ती काय आहे?

नविन जन्म पावलेला ख्रिती व्यक्ती म्हणजे काय?

अध्यात्मीक चार नियम काय आहेत?

देवा बारोबर देवाबरोबर आपण कसे निट असू शकतो?

स्वर्गीय राज्यासाठी येशुच एकमेव मार्ग आहे का?

निश्चितच मरणा नंतर आपण स्वर्गात जाणार आहोत का?

मरणानंतर जीवन आहे काय?

माझ्यासाठी कोणता धर्म योग्य आहे?

तारणासाठी रोमचा कोणता मार्ग आहे?

पापी व्यक्तीची प्रार्थना काय आहे?

मी ख्रिस्ती कसा बनू शकतो?

मी देवाचे मूल कसे बनू शकतो?

ख्रिस्ती जीवनात परिवर्तन कसे प्राप्त करू शकतो?

स्वर्गास जाणे -मी माझ्या सार्वकालिक गंतव्य स्थानाची हमी कशी देऊ शकतो?

मला तारण कसे मिळू शकते?

येशू तारण देतो याचा अर्थ काय आहे?

मी नरकात जाण्यापासून कसा वाचू शकतो?

तारणाची योजना काय आहे?

तारणाची प्रार्थना काय आहे?

तारणाप्रत जाणारी कोणती पावले आहेत?

खरा धर्म म्हणजे काय?

मरणानंतर आपण कोठे जाता?

कोण तारण पाऊ शकते? कोणी तारण पाऊ शकते का?

मी आताच येशुवर विश्वास ठेवला आहे- तर आता पुढे काय करु?मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

शुभ वार्ता
© Copyright Got Questions Ministries