settings icon
share icon
प्रश्नः

मरणानंतर आपण कोठे जाता?

उत्तरः


बायबल अत्यंत स्पष्टपणे सांगते की, शेवटी केवळ दोनच पर्याय आहेत: मरणानंतर आपण कोठे जाल: स्वर्ग किंवा नरक. बायबलमध्ये हे देखील अत्यंत स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की आपण मरता तेव्हा आपण कुठे जाता हे आपण ठरवू शकता. कसे? वाचा.

प्रथम, समस्या. आम्ही सर्वांनी पाप केले आहे (रोम 3:23). आम्ही सर्व चुकीच्या, वाईट किंवा अनैतिक गोष्टी केल्या आहेत (उपदेशक 7:20). आपल्या पापामुळे आपण देवापासून विभक्त होतो आणि त्यांचे निराकरण न केल्यास आपल्या पापाचा परिणाम आपल्याला कायमस्वरूपी देवापासून विभक्त करील (मत्तय 25:46; रोम 6:23 अ). देवापासून हे सार्वकालिकरित्या दूर केले जाणे आहे नरक, बायबलमध्ये त्याचे अग्नीचा सरोवर (प्रकटीकरण 20:14-15) असे वर्णन केले आहे.

आता, समाधान. देव येशू ख्रिस्ताच्या रूपात मनुष्य बनला (योहान 1:1,14; 8:54; 10:30). त्याने पापरहित जीवन घालविले (1 पेत्र 3:22; 1 योहान 3:5) आणि आमच्या वतीने त्याने स्वेच्छेने आपले जीवन अर्पण केले (1 करिंथ 15:3; 1 पेत्र 18-19). त्याच्या मृत्यूने आमच्या पापांचा दंड भरला (2 करिंथ 5:21). देव आता आपल्याला तारण आणि क्षमा म्हणून देऊ करतो (रोम 6:23) ज्याचा आपण विश्वासाने स्वीकार केला पाहिजे (योहान 3:16; इफिस 2:8-9). “प्रभु येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा आणि तुमचे तारण होईल” (प्रेषितांची कृत्ये 16:31) फक्त येशूवर आपला तारणारा म्हणून विश्वास ठेवा, आपल्या पापांच्या मोबदल्यासाठी केवळ त्याच्या बलिदानावर अवलंबून रहा आणि देवाच्या वचनानुसार तुम्हाला स्वर्गात अनंतकाळचे जीवन देण्याचे वचन आहे.

आपण मेल्यानंतर कोठे जाणार? ते आपल्यावर अवलंबून आहे. देव तुम्हाला निवड देईल. देव तुम्हाला त्याच्याकडे येण्याचे आमंत्रण देतो. हे आपले पाचारण आहे.

देव तुम्हाला ख्रिस्तावरील विश्वासाकडे आकर्षित करीत आहे असे वाटत असल्यास (योहान 6:44), आपण तारणाऱ्याकडे या. जर देव पडदा उठवित असेल आणि आपले आध्यात्मिक अंधत्व दूर करीत असेल तर (2 करिंथकर 4:4), तारणाऱ्याकडे पहा. मरणास पोहोचलेल्या जीवनात जीवनाची एखादी ठिणगी आपण अनुभव करीत असाल तर (इफिस 2:1) तारणाऱ्याद्वारे जिवंत व्हा.

आपण मरणानंतर कोठे जाणार आहात? स्वर्ग किंवा नरक. येशू ख्रिस्ताद्वारे नरक टाळण्यायोग्य आहे. आपला तारणारा म्हणून येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार करा, आणि स्वर्ग आपले सार्वकालिक गंतव्यस्थान असेल. इतर कोणताही निर्णय घ्या, आणि नरकात देवापासून अनंतकाळची विभक्ती होईल (योहान 14:6; प्रेषितांची कृत्ये 4:12).

आपण आता मरण पावल्यावर आपण कुठे जाल याची दोन शक्यता समजून घेतल्यास आणि आपला वैयक्तिक तारणारा म्हणून आपण येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवू इच्छित असाल तर आपणास पुढील गोष्टी समजल्याची आणि विश्वास ठेवल्याची खात्री करा आणि विश्वासाचे कृत्य म्हणून, पुढील गोष्टी देवाला सांगा: “देवा, मला माहित आहे की मी पापी आहे आणि मला हे माहित आहे की माझ्या पापामुळे मी कायमचा तुझ्यापासून विभक्त होण्यास पात्र आहे. जरी मी तुझ्या प्रेमास पात्र नाही, तरीही माझ्यावर प्रेम केल्याबद्दल आणि येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यू आणि पुनरुत्थानाद्वारे माझ्या पापांसाठी बलिदान केल्याबद्दल धन्यवाद. माझा असा विश्वास आहे की येशू माझ्या पापांसाठी मरण पावला आणि माझे तारण करण्यासाठी त्याच्यावरच माझा विश्वास आहे. येथून पुढे, पाप करण्याऐवजी माझे आयुष्य तुझ्यासाठी जगण्यात मला मदत कर. आपण प्रदान केलेल्या अद्भुत तारणासाठी कृतज्ञतेने माझे उर्वरित आयुष्य जगण्यास मला मदत कर. येशू, मला तारण दिल्याबद्दल धन्यवाद!”

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

मरणानंतर आपण कोठे जाता?
© Copyright Got Questions Ministries