settings icon
share icon
प्रश्नः

खरा धर्म म्हणजे काय?

उत्तरः


धर्माची व्याख्या ”देव किंवा ज्यांची उपासना करावयाची आहे त्या देवतांवरील विश्वास. सामान्यतः आचरण आणि विधीद्वारे व्यक्त केलेला विश्वास“ किंवा ”श्रद्धा, उपासना इत्यादींची विशिष्ट प्रणाली, ज्यात बहुतेकदा नीतिशास्त्र असते.“ जगातीलः 90 टक्के पेक्षा जास्त लोक कोणत्या ना कोणत्या धर्माचे पालन करतात. समस्या अशी आहे की अनेक प्रकारचे धर्म आहेत. योग्य धर्म म्हणजे काय? खरा धर्म म्हणजे काय?

धर्मातील दोन सर्वात सामान्य घटक म्हणजे नियम आणि विधी. काही धर्म मूलतः नियमांच्या, हे करा किंवा ते करू नका या यादीशिवाय दुसरे काहीही नसतात, एखाद्या व्यक्तीस त्या धर्माचा विश्वासू अनुयायी मानले जावे आणि त्याद्वारे त्या धर्माच्या देवाबरोबर योग्य नाते स्थापित व्हावे आहे म्हणून त्यांचे पालन करावयाचे असते. नियम-आधारित धर्मांची दोन उदाहरणे म्हणजे इस्लाम आणि यहुदी धर्म. इस्लामला त्याच्या पाच स्तंभांचे पालन करावे लागते. यहूदी धर्मात शेकडो आज्ञा व परंपरा आहेत ज्या पाळल्या पाहिजेत. दोन्ही धर्म काही प्रमाणात असा दावा करतात की धर्माचे नियम पाळल्यास व्यक्तीचे देवाबरोबर योग्य नाते असल्याचे मानले जाईल.

इतर धर्म नियमांची आज्ञा पाळण्याऐवजी विधी पाळण्यावर अधिक भर देतात. हे बलिदान देऊन, हे कार्य करून, या सेवेत भाग घेत, हे जेवण इत्यादी करून, एखादी व्यक्ती देवाशी नीतिमान ठरते. विधीवर आधारित धर्माचे सर्वात प्रमुख उदाहरण म्हणजे रोमन कॅथलिक धर्म. रोमन कॅथोलिक धर्मामध्ये असे म्हटले आहे की पाण्यात बाप्तिस्मा घेणे, मासमध्ये भाग घेणे, पुरोहितासमोर पापांची कबुली देणे, स्वर्गातील संतांना प्रार्थना करणे, मृत्यूआधी पुरोहिताद्वारे अभिषेक पावणे. देव इ.स. अशा व्यक्तीला मरणानंतर स्वर्गात स्वीकारील. बौद्ध आणि हिंदू धर्म देखील प्रामुख्याने अनुष्ठान आधारित धर्म आहेत, परंतु अगदी कमी प्रमाणात नियम-आधारित देखील मानले जाऊ शकतात.

खरा धर्म हा नियम-आधारित किंवा विधी-आधारित नाही. खरा धर्म हा देवाशी नाते आहे. सर्व धर्म ज्या दोन गोष्टींवर विश्वास ठेवतात ते म्हणजे मानवजात हा कसातरी देवापासून विभक्त झाला आहे आणि त्याच्याशी समेट करणे आवश्यक आहे. खोटा धर्म नियम आणि विधींचे पालन करून या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतो. केवळ देवच हा विभक्तपणा दूर करू शकतो आणि त्याने तसे केले आहे हे ओळखून खरा धर्म समस्या सोडवतो . खरा धर्म पुढील गोष्टी ओळखतो:

आपल्या सर्वांनी पाप केले आहे आणि म्हणूनच देवापासून विभक्त झालो आहोत (रोम 3:23).

त्यात जर सुधार केला नाही तर पापासाठी योग्य शिक्षा म्हणजे मृत्यू आणि मृत्यूनंतर देवापासून सार्वकालिक वेगळेपण (रोम 6:23).

देव येशू ख्रिस्ताच्या व्यक्तिमत्त्वात आला आणि आमच्या जागी मरण पावला, ज्या शिक्षेस आम्ही पात्र होतो आणि तो मरणातून पुन्हा उठला हे सिद्ध करण्यासाठी की त्याचा मृत्यू पुरेसे बलिदान आहे (रोम 5:8 1 करिंथ 15:3-4; 2 करिंथ 5:21).

त्याच्या पापाची पूर्ण किंमत म्हणून त्याच्या मृत्यूवर विश्वास ठेवून जर आपण येशूला तारणाार म्हणून स्वीकारले, तर आपणास क्षमा केली गेली आहे, तारण मिळाले आहे, सोडवले गेले आहे, समेट करण्यात आला आहे आणि देवाबरोबर नीतिमान ठरविण्यात आले आहे (योहान 3:16; रोम 10:9-10; इफिस 2:8-9).

खर्या धर्माचे नियम आणि विधी असतात, परंतु यात एक महत्त्वपूर्ण फरक आहे. खर्या धर्मात, देवाने दिलेल्या तारणाबद्दल कृतज्ञता म्हणून नियम व विधी पाळले जातात - ते तारण मिळवण्याच्या प्रयत्नात पाळले जात नाहीत. खरा धर्म, जो बायबलनुसार खिस्ती जीवन आहे, त्याचे पालन करण्याचे नियम आहेत (खून करू नका, व्यभिचार करू नका, खोटे बोलू नका इ.) आणि पाळण्यासाठी धार्मिक विधी (पाण्यात बुडवून पाण्याचा बाप्तिस्मा आणि प्रभुभोज). या नियमांचे आणि विधींचे पालन केल्याने आपले देवासोबत योग्य नाते स्थापन होत नाही. त्याऐवजी, हे नियम आणि विधी देवाबरोबरच्या नातेसंबंधाचे परिणाम आहेत, केवळ येशू ख्रिस्त हाच तारणारा म्हणून कृपेद्वारे विश्वासाने . देवाच्या कृपेची प्राप्ती करण्याच्या प्रयत्नात खोटा धर्म अनेक गोष्टी (नियम आणि विधींचे पालन) करीत आहे. खरा धर्म येशू ख्रिस्ताला तारणारा म्हणून स्वीकारत आहे आणि त्याद्वारे देवाशी एक चांगला नातेसंबंध स्थापन करीत आहे - आणि नंतर देवावर असलेल्या प्रेमामुळे आणि त्याच्या आणखी जवळ येण्याच्या इच्छेमुळे कार्य (नियम आणि विधी) करीत आहे.

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

खरा धर्म म्हणजे काय?
© Copyright Got Questions Ministries