तारणाची प्रार्थना काय आहे?


प्रश्नः तारणाची प्रार्थना काय आहे?

उत्तरः
बरेच लोक विचारतात, ”मी अशी प्रार्थना प्रार्थना करू शकतो काय जी माझ्या तारणाची हमी देईल?“ हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की प्रार्थना बोलून किंवा काही शब्द उच्चारून तारण प्राप्त होत नाही. बायबलमध्ये कोठेही प्रार्थनेद्वारे एखाद्याचे तारण होत असल्याची नोंद नाही. प्रार्थना म्हणणे हा तारणाचा बायबलसंबंधी मार्ग नाही.

तारणाची बायबलची पद्धत म्हणजे येशू ख्रिस्तावरील विश्वास. योहान 3:16 आम्हाला सांगते, ”देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, यासाठी की जो कोणी त्याजवर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे.“ तारण विश्वासाने (इफिस. 2:8), येशूला तारणारा म्हणून स्वीकार करण्याद्वारे (योहान 1:12), आणि केवळ येशूवर पूर्ण विश्वास ठेवून (योहान 14:6; प्रेषितांची कृत्ये 4:12) प्राप्त होते, प्रार्थनेचा जप केल्याने नव्हे

बायबलमधील तारणाचा संदेश सोपा, स्पष्ट आणि आश्चर्यकारक आहे. आपण सर्वांनी देवाविरुद्ध पाप केले आहे (रोम. 3:23). येशू ख्रिस्ताशिवाय इतर असा कोणीही नाही जो पाप केल्याशिवाय संपूर्ण जीवन जगला (उपदेशक 7:20). आमच्या पापामुळे, आम्ही देवाकडून दंडास पात्र ठरलो - मृत्यू (रोम. 6:23) आपल्या पापामुळे आणि त्यास योग्य अशा शिक्षेमुळे, आपण स्वतःला देवासमोर नीतिमान बनविण्यासारखे काहीही करू शकत नाही. आपल्यावरील त्याच्या प्रेमाचा परिणाम म्हणून, देव येशू ख्रिस्तामध्ये एक मनुष्य बनला. येशू परिपूर्ण जीवन जगला आणि त्याने नेहमी सत्य शिकविले. परंतु, मानवाने येशूला नाकारले आणि त्याला वधस्तंभावर खिळून मारून टाकले. त्या भयानक कृत्याने एकमेव आणि खरोखर निर्दोष माणसाचा बळी गेला असला, तरी आमचे तारण झाले. येशू आमच्या जागी मरण पावला. त्याने आमच्या पापाचे ओझे आणि न्याय स्वतःवर घेतला (2 करिंथ. 5:21). त्यानंतर येशूचे पुनरुत्थान झाले (1 करिंथ. 15), त्याने सिद्ध केले की त्याने पापाची जी किंमत चुकविली ती पुरेशी होती आणि त्याने पाप आणि मृत्यूवर विजय मिळविला आहे. येशूच्या बलिदानाचा परिणाम म्हणून, देव आपल्याला भेट म्हणून तारण देऊ करतो. देव आपल्या सर्वांना आपल्या पापांबद्दल पश्चात्ताप करण्यासाठी बोलावतो (प्रेषितांची कृत्ये 17:30) आणि ख्रिस्तावर आपल्या पापांची पूर्ण भरपाई म्हणून विश्वास ठेवा (1 योहान 2:2). काही विशिष्ट प्रार्थना केल्याने नव्हे तर देवाने आपल्याला दिलेली भेट स्वीकार करण्याद्वारे तारण प्राप्त होते.

आता, याचा अर्थ असा नाही की तारण प्राप्त करण्यासाठी प्रार्थना केली जाऊ शकत नाही. जर तुम्हाला ही सुवार्ता समजली असेल, तर त्यावर सत्य म्हणून विश्वास ठेवा आणि येशूला आपला तारणारा म्हणून स्वीकार करा, तर तो विश्वास प्रार्थनेत व्यक्त करणे चांगले आणि योग्य आहे. प्रार्थनेद्वारे देवाशी संवाद साधणे हा येशूविषयीची तथ्ये स्वीकारण्यापासून तारणारा म्हणून त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवण्यापर्यंत प्रगती करण्याचा एक मार्ग असू शकतो. प्रार्थना केवळ येशूवर आपला विश्वास ठेवण्याच्या कृत्याशी जोडता येते.

तरीसुद्धा, हे महत्त्वपूर्ण आहे की आपण प्रार्थना केली यास आपल्या तारणाचा आधार ठरविता कामा नये. आपण आपला तारण ठेवू नये. प्रार्थना वाचल्याने तुमचे तारण होऊ शकत नाही! जर आपण येशूद्वारे उपलब्ध तारण प्राप्त करू इच्छित असाल तर आपला विश्वास त्याच्यावर ठेवा. आपल्या पापांसाठी पुरेसे बलिदान म्हणून त्याच्या मृत्यूवर पूर्ण विश्वास ठेवा. आपला तारणारा म्हणून पूर्णपणे त्याच्यावर विसंबून रहा. ती तारणाची बायबलची पद्धत आहे. जर आपण येशूला आपला तारणारा म्हणून स्वीकारले असेल तर, देवाजवळ प्रार्थना करा. आपण येशूसाठी किती आभारी आहात ते देवाला सांगा. त्याचे प्रेम आणि बलिदान याबद्दल देवाची स्तुती करा. येशू तुमच्या पापांसाठी मरण पावला आणि तुमचे तारण केले यासाठी येशूचे आभार माना. हा तारण आणि प्रार्थना या दरम्यान बायबलचा संबंध आहे.

English
मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
तारणाची प्रार्थना काय आहे?