अतिमहत्वाचा प्रश्न


देवाचे अस्तित्व आहे का? देवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे आहेत का?

येशु ख्रिस्त कोण आहे?

येशु देव आहे का? येशुने देव असल्याचा दावा केला आहे का?

देवाचे कोणते गुणधर्म आहेत? देव कसा आहे?

खरंच पवित्र शास्त्र देवाचे वचन आहे का?

ख्रिस्तीपण काय आहे आणि ख्रिस्ती विश्वासनारे काय करतात?

देव खंच आहे का? देव आहे हे मी खात्रीपुर्वक कसे जाणून घेऊ शकतो?

जीवनाचा अर्थ काय आहे?

ख्रिस्ती विश्वासनाऱ्याला जुन्या कराराचे पालन करायला पाहिजे का?

ख्रिस्ताचे दैवत्व हे पवित्र शास्त्रावर अधारीत आहे का?

फक्त विश्वासाच्या द्वारे तारण मिळू शकते का ,किंवा विश्वासाबरोबर कार्याची गरज आहे?

पवित्र आत्मा कोण आहे?

देवाची इच्छा माझ्या जीवनात काय आहे हे मी कसे जाणून घेऊ शकतो ?

ख्रिस्ती जीवनात मी पापावर कसा विजय प्राप्त करु शकतो?

मी आत्महत्या का करु नये?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
अतिमहत्वाचा प्रश्न