Otázky o křesťanském životě


Kdo je křesťanem?

Jak mohu zdolat hřích v křesťanském životě?

Jak mohu poznat Boží vůli pro svůj život? Co říká Bible o poznávání Boží vůle?

Jak mám evangelizovat své přátele a rodinu, aniž bych je urazil nebo odstrčil od sebe?

Křesťanský půst – co o něm říká Bible?

Jak mám odpustit těm, kdo proti mně zhřešili?

Co je to duchovní růst?

Co říká o duchovním boji Bible?

Jak mám poznat Boží hlas?

Co je to tělesný křesťan?

Proč jsou všichni křesťané pokrytci? Jsou Všichni křesťané pokrytci?

Jak mohu zažívat radost v mém křesťanském životě?

Co je křesťanská meditace?

Co to je křesťanská duchovnost?

Proč musíme vyznat naše hříchy když už byly odpuštěny (1 Janova 1:9)?

Když jsem spasen a všechny mé hříchy jsou odpuštěny, proč nehřešit dál?

Co je celá zbroj Boží?

Kdy, proč a jak nás Bůh kázní když hřešíme?

Co by měl křesťan dělat s pocity viny týkajících se minulých hříchů, které se staly před I po znovuzrození?

Co říká Bible o legalismu?

Kdo jsem v Kristu?

Návrat na českou Domovskou stránku
Otázky o křesťanském životě