settings icon
share icon
Otázka

Kdo je křesťanem?

Odpověď


Websterův slovník definuje křesťana jako „osobu vyznávající víru v Ježíše Krista anebo náboženství založeno na Ježíšově učení“. To je sice dobré východisko pro pochopení toho, kdo je křesťan, je to však nedostačující definice z hlediska Bible.

Slovo křesťan se vyskytuje v Novém zákoně třikrát (Skutky 11:26; Skutky 26:28; 1. Petrův 4:16). Následovníci Ježíše Krista byli prvně nazváni „křesťany“ (latinsky: discipuli Christiani) v Antiochii (Skutky 11:26) pro jejich chování, skutky a řeči, kterými se podobali Kristu. Původně bylo toto označení používáno nevěřícími lidmi v Antiochii téměř jako nadávka nebo pro zesměšnění křesťanů. Doslovně to znamená „být na straně Kristově“ nebo „patřící Kristovi“ nebo „následující Krista“, což je podobné definici z Websterova slovníku.

Žel v průběhu dějin slovo „křesťan“ ztratilo valnou část své vážnosti a často je jím označen člověk, který je zbožný nebo vyznává vysoké morální kvality, místo skutečně znovuzrozeného následovníka Ježíše Krista. Mnoho lidí, kteří nevěří a nedůvěřují Ježíši Kristu, se považují za křesťany jenom proto, že chodí do kostela, nebo proto, že žijí v „křesťanské zemi“. Ale chodit do kostela, sloužit lidem, kteří jsou na tom hůř než vy, anebo být prostě dobrým člověkem, z vás ještě nedělá křesťana. Jistý evangelista jednou řekl: „Chození do kostela z nikoho neudělá křesťana, stejně jako chození do garáže z nikoho neudělá auto“. Být členem církve, pravidelně navštěvovat bohoslužby a dávat dary na činnost církve z vás neudělá křesťana.

Bible nás učí, že dobré skutky nám nepomohou, abychom se stali přijatelnými pro Boha. List Titovi 3:5 říká, že „On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého“. Křesťanem je tedy ten, kdo byl Bohem znovuzrozen (Jan 3:3; 3:7; 1. Petrův 3:23) a vložil svou víru a důvěru v Ježíše Krista. Efezským 2:8 nám říkají, že: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to dar Boží”. Skutečný křesťan je ten, kdo činí pokání ze svých hříchů a vloží svou víru a důvěru jedině v Ježíše Krista. Víra skutečného křesťana není v následování nějakého náboženství, anebo souboru morálních principů, nebo seznamu, co se smí a nesmí dělat.

Skutečný křesťan je ten, kdo vložil svou víru a důvěru v Ježíše Krista a v skutečnost, že On zemřel na kříži, aby splatil dluh za náš hřích a vstal z mrtvých třetího dne, aby získal vítězství nad smrtí a daroval věčný život všem, kdo v Něj věří. Jan 1:12 nám říká: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi”. Skutečný křesťan je i skutečným Božím dítětem, součástí skutečné Boží rodiny a tím, kdo obdržel nový život v Kristu. Znakem skutečného křesťana je láska k jiným a poslušnost Božímu Slovu (1. Janův 2:4; 1. Janův 2:10).

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo je křesťanem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries