settings icon
share icon
Otázka

Kdo jsem v Kristu?

Odpověď


Podle 2 Korintským 5:17 “Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové!” V Bibli v řečtině jsou dvě slova, které překládáme jako “nové”. První je “neos” - znamená něco, co bylo teprvě uděláno, ale už existuje mnoho jiných, tomu podobných anebo stejných jako to věcí. V daném verši je použito slovo “kainos” – znamená “něco právě udělané, které nemá obdobu.” V Kristu jsme udělaní jako zcela nové stvoření, právě tak jak Bůh udělal nebe a zemi originálně – stvořil je jako nic jiného, tak podobně udělal s námi. On ne že jenom očistí naše staré já; On udělá zcela nové já. Když jsme v Kristu, jsme “účastníky božské přirozenosti” (2 Petrova 1:4). Bůh sám, v osobě Jeho Svatého Ducha, se usadí v našich srdcích. My jsme v Kristu a On je v nás.

V Kristu jsme regenerováni, obnoveni a znovuzrozeni, a toto nové stvoření myslí duchovné, zatímco stará přirozenost myslí tělesně. Nová přirozenost se přátelí s Bohem, podrobuje se Jeho vůli, a je zasvěcena do Jeho služby. To jsou skutky, které stará přirozenost je neschopná dělat, dokonce si je nepřeje dělat. Stará přirozenost je mrtvá k věcem duchovním a nemůže se ani oživit. Je “ mrtvá v proviněních a hříších” (Efezským 2:1) a může ji oživit jenom nadpřirozené probuzení, které se uděje když přicházíme ke Kristu a On v nás přebývá. Kristus nám dává zcela novou a svatou přirozenost a neskazitelný život. Náš starý život, který pro hřích umřel, je pohřben, a my jsme vzkříšení “ chodit v novosti života” (Římanům 6:4).

Když patříme Kristu, jsme s Ním spojeni a už nikdy neotročíme hříchu (Římanům 6:5-6); jsme Jím obživeni (Efezským 2:5); jsme připodobněni Jeho obrazu (Římanům 8:29); jsme osvobozeni od odsoudění a nechodíme podle těla, ale podle Ducha (Římanům 8:1); a jsme částí těla Kristova spolu s jinými věřícími (Římanům 12:5). Věřící teď mají nové srdce (Ezechiel 11:19) a jsou požehnáni “veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu” (Efezským 1:3).

Možná je nám divné proč tak často nežijeme popsaným způsobem, dokonce i když jsme dali naše životy Kristu a jsme si jisti že máme spasení. Je to proto, že naše nová přirozenost přebývá v našem starém těle, a obě spolu bojují. Stará přirozenost je mrtvá, ale nová přirozenost musí stále ještě bojovat se starým „stánem“ v kterém bydlí. Zlo a hřích jsou stále přítomny, ale věřící je teď vidí z nové perspektivy a už nikdy ním nevládnou jako dříve. V Kristu se teď můžeme rozhodnout sprotivit se hříchu, kdežto stará přirozenost toho schopná nebyla. Teď máme navýběr – krmit novou přirozenost skrze Slovo, modlitbu a poslušnost, anebo krmit tělo zanedbáním těchto věcí.

Když jsme v Kristu, “v tom všem skvěle vítězíme skrze Toho, který si nás zamiloval” (Římanům 8:37) a můžeme se těšit v našm Spasiteli, který dělá všechno možným (Filipenským 4:13). V Kristu jsme milováni, je nám odpuštěno a jsme v bezpečí. V Kristu jsme přijati, ospravedlněni, vykoupeni, smířeni a vyvolení. V Kristu jsme vítězní, naplněni radostí a mírem, a je nám dán smysl života. Jaký znamenitý je náš Spasitel Kristus!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo jsem v Kristu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries