Velmi důležité otázky


Kdo je Ježíš Kristus?

Existuje Bůh? Jsou důkazy o tom, že Bůh existuje?

Je Ježíš Bůh? Tvrdil někdy Ježíš, že je Bůh?

Jaké jsou Boží vlastnosti? Jaký je Bůh?

Je Bible skutečně Božím slovem?

Co je křesťanství?

Je Bůh skutečný?

Co je smyslem života?

Musí křesťané dodržovat Starý zákon?

Je Kristovo božství biblické?

Je spasení možné jedině skrze víru, anebo skrze víru plus skutky?

Kdo je Duch svatý?

Jak mohu poznat Boží vůli pro svůj život? Co říká Bible o poznávání Boží vůle?

Jak mohu zdolat hřích v křesťanském životě?

Proč nemám spáchat sebevraždu?

Návrat na českou Domovskou stránku
Velmi důležité otázky