settings icon
share icon
Otázka

Jak mám poznat Boží hlas?

Odpověď


Odpověď na tuto otázku hledal v průběhu staletí nespočet lidí. Samuel slyšel Boží hlas, ale nepoznal jej, dokud mu neporadil Eli (1 Samuel 3:1-10). Gideonovi se Bůh ukázal ve fyzické podobě, přesto ale pochyboval o tom, co slyšel, a to do té míry, že se dožadoval znamení, a to dokonce třikrát (Soudců 6:17-22, 36-40). Když se snažíme slyšet Boží hlas, jak víme, zda k nám skutečně mluví Bůh? Musíme nejprve říct, že máme něco, co Gideon a Samuel neměli. Máme celou Bibli, inspirované Boží slovo, které můžeme číst, studovat a rozjímat nad ním. „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu“ (2 Timoteovi 3:16-17). Máme-li nějakou otázku, či když stojíme před rozhodnutím, měli bychom si nejprve najít, co k tomu říká Bible. Bůh nás nikdy nepovede ani nenasměruje tak, aby to bylo v protikladu s tím, co nás učí nebo nám slibuje ve svém Slovu (Titus 1:2).

Za druhé, abychom slyšeli Boží hlas, musíme jej poznat. Ježíš řekl: „Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě“ (Jan 10:27). Ti, kteří slyší Boží hlas, Bohu patří – to jsou ti, kteří byli spaseni jeho milostí skrze víru v Ježíše Krista. To jsou ovce, které slyší jeho hlas a poznají ho, protože jej znají jako svého pastýře a ví, jaký má hlas. Pokud tedy máme poznat Boží hlas, musíme mu patřit.

Z třetí, jeho hlas poznáme, když trávíme čas v modlitbách, studiu Bible a tichém rozjímání nad jeho slovem. Čím více času trávíme v blízkosti Boha a jeho slova, tím je pro nás snadnější poznat jeho hlas a to, jak nás vede. Zaměstnanci bank se učí rozeznávat padělky tak, že studují pravé bankovky tak důkladně, že potom padělek odhalí téměř hned. Podobně i my bychom měli znát Boží slovo natolik, že když k nám Bůh mluví nebo nás vede, bude nám jasné, že to je opravdu Bůh. Bůh k nám mluví proto, abychom rozuměli pravdě. Přestože Bůh může k lidem promlouvat slyšitelným hlasem, mluví hlavně skrze své slovo a někdy také skrze Ducha svatého k našemu svědomí, skrze okolnosti či skrze ostatní lidi. Tím, jak porovnáváme to, co slyšíme, s pravdou Písma, se učíme poznávat jeho hlas.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak mám poznat Boží hlas?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries