settings icon
share icon
Otázka

Co to je křesťanská duchovnost?

Odpověď


Když jsme znovuzrození, dostáváme Ducha Svatého, který nás označil pro den vykoupení (Efezským 1:13; 4:30). Ježíš slíbil, že Duch Svatý nás uvede “do veškeré pravdy” (Jan 16:13). Část té pravdy je přímout Boží věci a aplikovat je v našich životech. Když je věřící aplikuje, rozhoduje se dovolit Duchu Svatému aby ho řídil. Opravdová křesťanská duchovnost je založená je založena na rozsahu, do kterého znovuzrozený věřící dovolí Duchu Svatému vést a řídit jeho anebo její život.

Apostol Pavel říká věřícím aby byli naplněni Duchem Svatým. “Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem.” (Efezským 5:18). Tato pasáž je v přítomném čase, takže znamená “pokračujte bít naplnění Duchem”. Být naplněn Duchem je jednoduše dovolit Duchu Svatému aby nás kontroloval místo toho, abychom se poddávali naši tělesné přirozenosti. Pavel zde porovnává. Když je někdo ovládán vínem, je opilý a ukazuje určité charakteristiky jako nezřetelné mumlání, potácivý krok a narušenou schopnost rozhodovat se. Právě tak, jak můžeme o člověku na základě těch charakteristik říci, že je opilý, tak I novorozený věřící ovládán Svatým Duchem bude ukazovat Jeho charakteristiky. Tyto charakteristiky nacházíme v Galatským 5:22-23, kde jsou nazvány “ovoce Ducha”. Toto je opravdová křesťanská duchovnost, která vznikla prací Ducha v a skrze věřícího. Tento rys není vyroben vlastním úsilím. Novorozený věřící, který je vedený Duchem Svatým, bude ukazovat bohabojnou řeč, odpovídající duchovní krok a rozhodnutí založena na Božím Slově.

Křesťanská duchovnost tedy zahrnuje volbu, kterou děláme abychom “věděli a rostli” v našem denním vztahu s Pánem Ježíšem Kristem podrobujíc se vedení Ducha Svatého v našich životech. Toto znamená, že jako věřící děláme rozhodnutí pokračovat komunikovat s Duchem čistě skrze vyznání (1 Janova 1:9). Když hříchem zarmucujem Ducha (Efezským 4:30; 1 Janova 1:5-8), stavíme tím bariéru mezi námi a Bohem. Když se podrobujeme vedení Ducha, náš vztah není uhašen (1 Tessalonicenským 5:19). Křesťanská duchovnost je vědomé následování Ducha Svatého, nepřerušované tělesností a hříchem. Křesťanská duchovnost vzniká když se novorozený věřící důsledně a trvale rozhodne oddát vládě Ducha Svatého.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co to je křesťanská duchovnost?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries