settings icon
share icon
Otázka

Co je to tělesný křesťan?

Odpověď


Může být opravdový křesťan tělesný? Abychom zodpovězeli tuto otázku, zadefinujme si nejdříve termín “tělesný”. Slovo “tělesný” má v řečtině svůj ekvivalent sarkikos, a znamená doslovně “tělesný” (svetský, živočíšny – pozn. prekl.). Toto opisující slovo vidíme v kontestu křesťanů v 1. Korintským 3:1-3. V této pasáži apostol Pavel oslovuje čtenáře jako “bratry” – tohoto termínu užívá skoro výlučně pro jiné křesťany - a potom je popisuje slovem “tělesní”. Z toho usuzujeme, že křesťané mohou být “tělesní”. Bible je absolutně jednoznačná, že nik není bez hříchu (1 Jan 1:8). Vždy, když hřešíme, jednáme tělesně.

Klíčovou věcí k pochopení celého toho je, že zatím co křesťan může být za čas tělesný, ale skutečný křesťan nezůstane tělesný po celý život. Někteří zneužili pojmu “tělesný křesťan” říkajíc že je možné lidem uvěřit v Krista a potom pokračovat žít do konce svého života totálně tělesným způsobem, bez jakéhokoli náznaku že se znovuzrodili anebo že jsou novým stvořením (2 Korintským 5:17). Takováto představa je totálně nebiblická. Jakub 2 v tom dělá jasno: opravdová víra vždy vede k dobrým skutkům. Efezským 2:8-10 deklaruje, že zatímco jsme my spaseni jedině milostí, tak ta spása povede ke skutkům. Může se křesťan v době zlyhání a/anebo rebelie za čas stát tělesným? Ano. Ostane opravdový křesťan tělesným? Ne.

Poněvadž věčná spása je biblickým faktem, tělesný křesťan je spasen. Spása se nemůže ztratit, protože spása je Božím darem který si On nevezme zpět (Jan 10:28; Římanům 8:37-39; 1 Janova 5:13). Dokonce i v 1 Korintským 3:15 má tělesný křesťan spásu jistou: “Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.” Otázka není zda člověk vydávající se za křesťana a žijící tělesný život ztratil svoji spásu, ale zda ten člověk vůbec byl spasen (1 Jan 2:19).

Křesťané, kteří se svými skutkami stali tělesnými, mohou očekávat aby je milující Bůh káral (Židům 12:5-11) – aby se mohli opět vrátit k blízkému vztahu s Ním a aby se naučili poslouchat Ho. Boží přání zachránit nás je abychom rostli blíže k obrazu Kristovu (Římanům 12:1-2), abychom se stávali stale víc duchovními a stale méně tělesnými – ten process známý jako posvěcení. Pokým nebudeme osvobozeni z naši hříšné tělesnosti, budou se stávat projevy tělesnosti. Avšak pro opravdového věřícího v Kista tyto projevy budou ojedinělé, ne pravidlem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je to tělesný křesťan?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries