settings icon
share icon
Otázka

Jak mohu zažívat radost v mém křesťanském životě?

Odpověď


Chvíle smutku a deprese mohou přijít i na nejzbožnější křesťany. Vidíme to v Bibli na mnoha příkladech. Job si přál aby nikdy nebyl narozen (Job 3:11). David se modlil aby byl přemístěn na místo, které nemá nic společného s realitou (Žalm 55:6-8). Eliáš, dokonce po porazení 450 Bálových proroků – když přivolal oheň z nebe (1 Královská 18:16-46), uprchl do pouště a žádal Boha, aby vzal jeho život (1 Královská 19:3-5).

Takže jak můžeme překonat tyto období beznaděje? Můžeme se podívat, jak tito samí lidé překonali jejich záchvaty deprese. Job řekl, že když se modlíme pamatujíc naše požehnání, Bůh nám vrátí radost a spravedlnost (Job 33:26). David psal, že stadium Božího slova nám může přinést radost (Žalm 19:8). David take pochopil, že dokonce i uprostřed zoufalství potřeboval velebit Boha (Žalm 42:5). V případě Eliáše, Bůh ho nechal odpočinout si a potom poslal člověka, Elizea, aby mu pomohl (1 Královská 19:19-21). My take potřebujeme přátele, se kterými můžeme sdílet naše zranění a bolesti (Kazatel 4:9-12). Možná pomůže sdílet naše pocity s bratrem/sestrou ve víre. Možná budeme překvapeni když zistíme, že on/ona bojuje se stejnými věcmi kterými přecházíme i my.

Nejdůležitější je, že když se stále soustřeďujeme na sebe, své problémy, zranění a obzvláště na svou minulost, je jisté že to nikdy nevyprovukuje skutečnou duchovní radost. Radost není ani v materialismu, ani v psychoterapii, a s nejvyšší pravděpodobností není ani v posedlostí vlastním „já“. Radost je k nalezení v Ježíši. My, kteří patříme Pánu „chlubíme se v Kristu Ježíši, a nedoufáme v těle“ (Filipenským 3:3). Poznat Krista je obdržet pravdu o sebe a pravdivý duchovný vhled, který nedovolí abychom se chválili sebou, svou moudrostí, mocí, bohatstvím, anebo svou dobrotou, ale jedině Kristem – Jeho moudrostí a mocí, Jeho bohatstvím a dobrotou, a Jeho osobou. Když zůstáváme v Něm, ponáříme se do Jeho Slova a chceme Ho poznat blíže, naše „radost bude plná“ (Jan 15:1-11).

A konečně, pamatujte že jen skrze Božího Ducha Svatého můžeme najít opravdovou radost (Žalm 51:11-12; Galatským 5:22; 1 Tessalonicenským 1:6). Mimo Boží moc nemůžeme dělat nic (2 Korintským 12:10, 13:4). Místo toho čím více se snažíme být radostní naším úsilím, tím bezútěšňejší se můžeme stát. Odpočívejte v rukách Páně (Matouš 11:28-30) a hledejte Jeho tvář skrze modlitbu a Písmo. “Bůh pak naděje naplňujž vás všelikou radostí a pokojem u víře, abyste se rozhojnili v naději skrze moc Ducha svatého” (Římanům 15:13).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak mohu zažívat radost v mém křesťanském životě?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries