settings icon
share icon
Otázka

Proč jsou všichni křesťané pokrytci? Jsou Všichni křesťané pokrytci?

Odpověď


Možná žádné obvinění není provokativnější než to “pokrytectví”. Naněštěstí někteří lidé považují za opodstatněný svůj názor, že všichni křesťané jsou pokrytci. Termín “pokrytec” se těší bohatému jazykovému dědictví. V češtině znamená “přestrojený”, “člověk se dvěmi tvářemi”. Latinské slovo hypocrisies znamená “hrá to jako herec”, “předstírá”. To slovo se objevuje v klasické I novozákonní řečtině a znamená totéž: hrát roli, předstírat.

Takto termín používá Pán Ježíš. Například, když Kristus učí o významu modlitby, půstu a dávání almužen lidem království, varuje nás před následujícími příklady těch, kteří jsou pokrytci (Matouš 6:2,5,16). Dlouhé veřejné modlitby, předvádění se při půstě, stavění na obdiv dary pro chrám a chudé odhalují jen zevnější oddanost Bohu. Zatímco farizeové dobře hrají roli veřejných příkladů náboženských cností, bídně selhávají ve vnitřním světě svého srdce, kde sídlí opravdová cnost (Matouš 23:13-33; Marek 7:20-23).

Ježíš své učedníky nikdy nenazval pokrytci. Tento přívlastek byl dán jenom pomýleným náboženským fanatikům. Spíše je nazýval svými “následovníky”, “dětmi”, a svou “církví”. Kromě toho je v Novém Zákoně varování ohledně hříchu pokrytectví (1 Petrova 2:1), který Petr jmenuje jako přetvářka. V církvi byli zaznamenány take dva do očí bijící příklady pokrytectví. Ve Skutcích 5:1-10 dva učedníky byly odhaleni při předstírání větší štědrosti než ve skutečnosti. Následek byl krutý. A ze všech lidí přesně Petr byl obžalován z toho, že strhnul skupinu křesťanů k pokrytectví když obcoval s pohanskými (ne židovskými křesťany – a potom se tvářil před židy jinak; pozn. Překl.) (Galatským 2:13).

Z učení Nového Zákona teda můžme načrtnout alespoň dva závěry. První, pokrytci jsou mezi lidmi, kteří sehlásí ke křesťanství. Byli takoví na začátku, a podle Ježíšova podobenství o pšenici a koukoli takoví budou jistě I na konci věku (Matouš 13:18-30). Kromě toho, když i apostol může být vinen z pokrytectví, není žádný důvod se domnívat, že “obyčejní” křesťané budou mimo toho. Musíme býd vždy ve střehu, abychom nepadli do stejného pokušení (1 Korintským 10:12).

Samozřejmě že ne každý, kto se hlásí ke křesťanství, je opravdový křesťan. Možná všichni anebo většina známých pokrytců mezi křesťany byli vlastně falešní křesťané anebo podvodníci. Do dnešního dne přední křesťanští vůdcové padli do hrozných hříchů. Finanční a sexuální skandály někdy jakoby zamořili křesťanská společenství. Avšak místo abychom na základě pár skutků očernili celé křesťanské shromáždění, měli bychom se spíše zeptat jestli všichni co o sobě říkají že jsou křesťané, jimi fakt jsou. Početné biblické pasáže potvrzují, že ti, kteří vskutku patří ke křesťanům, budou ukazovat ovocí Ducha (Galatským 2:22-23). Ježíšovo podobenství o osivu a půde ve Matoušovi 13 dělá jasno v tom, že ne všechny vyznání víry v Něho jsou pravé. Je smutné, že mnozí, kteří vyznali že Mu patří, budou jedného dne ohromeni když od Něho uslyší 'Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo konáte nepravost!' (Matouš 7:23).

Za druhé, i kdyby nebylo překvapující, že lidé předstírající větší svatost než ve skutečnosti se vydávají za křesťany, my z toho nemůžme vyvodit závěr, že církev se skládá skoro výlučně z pokrytců. Jeden jistě může připustit, že všichni z nás, kteří vyznáváme Ježíše Krista, zůstáváme hříšníky dokonce I po tom, co jsou naše hříchy odpuštěné. To znamená, že i když jsme spaseni z věčného trestu za hřích (Římanům 5:1; 6:23), přesto máme být zachráněni a osvobozeni z přítomnosti hříchu v našich životech (1 Janova 1:8-9), včetně hříchu pokrytectví. Skrze naši živou víru v Pána Ježíše stále přemáháme sílu hříchu dokud nebudeme zbaveni hříchu definitivně (1 Janova 5:4-5).

Všichni křesťané zlyhávají v tom, aby žili dokonale podle standardu o jakém učí Bible. Žádný křesťan nebyl nikdy perfektní jako Kristus. Ale je mnoho křesťanů, kteří upřímně chtějí žít křesťanský život a spoléhají víc a víc na Ducha Svatého aby je usvědčoval, měnil a dával jim sílu. Jsou zástupy křesťanů, kteří žili své životy bez skandálů. Žádný křesťan není dokonalý, ale dělání chyb a zlyhávání ve snaze dosáhnout dokonalost v tomto životě není totéž co být pokrytec.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč jsou všichni křesťané pokrytci? Jsou Všichni křesťané pokrytci?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries