settings icon
share icon
Otázka

Jak mohu poznat Boží vůli pro svůj život? Co říká Bible o poznávání Boží vůle?

Odpověď


Jsou dva klíče k poznání Boží vůle v dané situaci. 1. To, co žádáte anebo se připravujete udělat, nesmí být něco, co Bible zakazuje. 2. To, co žádáte nebo se připravujete udělat, bude na oslavu Boha a vám to pomůže duchovně růst. Jestli jsou tyto dvě podmínky splněny, a Bůh pořád neodpovídá na vaše prosby – pak pravděpodobně není Boží vůle, aby se stalo to, o co žádáte. Anebo je třeba, abyste ještě nějaký čas počkali. Poznat Boží vůli je někdy těžké. Lidé chtějí, aby jim Bůh jednoduše nadiktoval, co mají dělat, kde pracovat, kde žít, koho si vzít atd. Římanům 12:2 nám ale říká: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

Bůh zřídka dává lidem přímé a specifické informace. Bůh nám dává prostor udělat rozhodnutí o těch věcech. Jediné rozhodnutí, které Bůh nechce, abychom udělali, je rozhodnutí hřešit nebo odporovat Jeho vůli. Bůh chce, abychom volili věci, které jsou v souladu s Jeho vůlí. Jak tedy můžeš vědět, co je Boží vůle pro tebe? Jestli kráčíš v blízkosti Pána a skutečně toužíš po Jeho vůli ve svém životě – Bůh ti zjeví svá přání ve tvém srdci. Klíčem je chtít konat Boží, ne vlastní vůli. „Hledej blaho v Hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce“ (Žalm 37:4). Jestli Bible výslovně neříká nic proti a skutečně to může prospět k duchovnímu blahu – pak Bible dává „souhlas“ rozhodnout se a následovat hlas svého srdce.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak mohu poznat Boží vůli pro svůj život? Co říká Bible o poznávání Boží vůle?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries