settings icon
share icon
Otázka

Když jsem spasen a všechny mé hříchy jsou odpuštěny, proč nehřešit dál?

Odpověď


Apostol Pavel odpověděl velmi podobnou otázku v Římanům 6:1-2, „Co tedy řekneme? Máme zůstat v hříchu, aby se rozhojnila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli ještě žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli?“ Idea, že člověk může „důvěřovat Ježíši Kristu“ že je spasen a potom jít a žít přesně jako předtím je Bibli absolutně cizí. Věřící v Krista jsou nová stvoření (2 Korintským 5:17). Svatý Duch nás mění abychom místo skutků těla (Galatským 5:19-21) přinášeli ovoce Ducha (Galatským 5:22-23). Život křesťana je proměněn život, protože ho proměnil Kristus.

Křesťanství se od kteréhokoli jiného náboženství odlišuje tím, že je založeno na tom, co Bůh udělal pro nás skrze Ježíše Krista – boží čin. Kterékoli jiné světové náboženství je založeno na tom, co musíme udělat abychom si zasloužili Boží přízeň a odpuštění – lidský čin. Kterékoli jiné náboženství učí že musíme dělat určitě věci a přestat dělat jiné věci abychom si zasloužili Boží lásku a shovívavost. Křesťanství, víra v Krista, učí že my děláme jisté věci a už neděláme jisté věci pro to, co pro nás učinil Kristus na kříži.

Jak může někdo, komu byl odpuštěn trest za hřích, věčnost v pekle, jít nazpátek a žít stejný život, který ho dříve dostal na cestu do pekla? Jak může někdo očištěný od znesvěcení hříchem, toužit jít nazpátek do stejné žumpy skaženosti? Jak může kdokoli, znajíc co Ježíš Kristus udělal za nás, jít a žít jako kdyby On nebyl důležitý? Jak může kdokoli, kdo pochopil jak moc Kristus trpěl za naše hříchy, pokračovat hřešit jakokdyby to utrpení bylo nicotine?

Římanům 6:11-15 deklaruje “Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ať tedy ve vašich smrtelných tělech nevládne hřích, tak abyste ho poslouchali v jeho žádostech. Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejteBohu za nástroje spravedlnosti. Neboť hřích nad vámi nebude panovat, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Co tedy? Máme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě!”

Takže pro skutečně obrácené pokračovat žít hříšně není možné. Protože naše obrácení vede k zcela nové přirozenosti, naší touha je už nikdy nežít v hříchu. Ano, stale hřešíme, ale místo abychom si v tom hověli jako předtím, my to teď nenávidíme a přejeme si abychom byli z toho vysvobozeni. Myšlenka “využití” Kristovy oběti za nás a pokračování v hříšném životě je nemyslitelná. Pokud člověk věří že je křesťan a stale touží žít starým hříšným životem, má důvod pochybovat o jeho spáse. “Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte. Čili sami sebe neznáte, že Ježíš Kristus jest v vás? Leč jste snad zavrženi.” (2 Korintským 13:5).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Když jsem spasen a všechny mé hříchy jsou odpuštěny, proč nehřešit dál?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries