settings icon
share icon
Otázka

Křesťanský půst – co o něm říká Bible?

Odpověď


Písmo křesťanům půst nenařizuje. Bůh jej od křesťanů nepožaduje ani jej na nich nevynucuje. Zároveň ale Bible předkládá půst jako něco dobrého, prospěšného a užitečného. Kniha Skutků zaznamenává to, že věřící se postili před tím, než měli učinit důležité rozhodnutí (Skutky 13:4; 14:23). Půst a modlitba jdou často ruku v ruce (Lukáš 2:37; 5:33). Příliš často se stává, že při půstu se zaměříme pouze na to, abychom nepřijímali potravu. Záměrem půstu by ale naopak mělo být to, že se přestaneme dívat na věci z tohoto světa a zcela se zaměříme na Boha. Půst je něco, čím ukazujeme Bohu i sobě samým, že svůj vztah s Bohem bereme vážně. Půst nám pomáhá získat novou perspektivu a obnovit své spoléhání na Boha.

Přestože půst v Písmu skoro vždy znamená zdržování se od pokrmů, jsou i jiné způsoby jak se postit. Za půst se dá považovat všechno, čeho se dočasně vzdáme, abychom se cele zaměřili na Boha (1 Korintským 7:1-5). Půst by měl být časově omezen, obzvláště pokud se týká jídla. Dlouhá období bez jídla mohou být pro těla škodlivá. Půst není zamýšlen jako trest pro tělo, ale přesměrování pozornosti k Bohu. Na půst by se také nemělo nahlížet jako na dietní metodu. Smyslem biblického půstu není zhubnout, ale získat hlubší společenství s Bohem. Postit se může každý, ale někteří lidé toho nemusí být schopni (např. lidé s diabetes). Každý se může něčeho dočasně vzdát, aby se přiblížil k Bohu.

Tím, že sejmeme zrak z věcí z tohoto světa, můžeme svou pozornost lépe obrátit ke Kristu. Půst není způsob, jak z Boha dostat to, co chceme. Půst mění nás, ne Boha. Půst není prostředkem k tomu, abychom vypadali duchovnější než ostatní. Půst máme držet v duchu pokory a s radostným postojem. Matouš 6:16-18 říká: „A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Křesťanský půst – co o něm říká Bible?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries