settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o legalismu?

Odpověď


V Bibli se slovo legalismus nevyskytuje. Je to termín, který používají křesťané k popisu doktrinálního stanoviska zdůrazňujíc systém pravidel a předpisů pro dosáhnutí spásy i duchovního růstu. Doktrinálně je to stanovisko od základu odporující milosti. Ti, kteří se drží legalistické pozice, často nevidí skutočný zmysel zákona, hlavně zmysel Mojžíšova Starého Zákona, který má být naším učitelem a tutorem aby nám přinesl Krista (Galatským 3:24).

Legalisté můžou být dokonce i opravdoví křesťané. Ale my jsme spíše poučeni být milostiví jeden k druhému: “slabého ve víře přijímejte ne k hádkám o názorech” (Římanům 14:1). Je to smutné, že jsou takoví, co jsou velmi kategoričtí ohledně nepodstatných doktrin – až tak, že skoncují s jiných přátelstvím bez toho aby jim dovolili vyjádřit jejich stanovisko. I toto je legalismus. Mnozí legalističtí věřící dnes dělají chybu – vyžadují bezvýhradné lpění na jejich vlastních biblických interpretacích a dokonce na jejich vlastních tradicích. Například jsou takoví, kteří se domnívají že duchovní člověk se musí vyhýbat tabáku, alkoholickým nápojům, tanci, filmům a pod. Pravda je, že takové vyhýbání těmto věcem není garance duchovnosti.

Apostol Pavel nás varoval před legalismem v Kolossenským 2:20-23: “ Když jste tedy s Kristem zemřeli principům světa, proč se poddáváte těm ustanovením, jako byste ještě žili ve světě? "Nesahej, neokoušej, ani se nedotýkej!" - všechny ty věci se zakládají na příkazech a učeních lidí a jejich zneužívání vede ke zkáze. Svou strojenou nábožností, falešnou pokorou a nešetřením těla sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu, jedině k uspokojení těla.” Legalisté se možná zdají být spravedliví a duchovní, ale legalismus nakonec zlyhává v splnění Božích cílů protože je to vnější výkon místo aby to byla vnitřní změna.

Abychom se vyvarovali pádu do pasti legalismu, můžeme začít tím, že se pevně chopíme slov apostola Jana, “neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista” (Jan 1:17) a budeme pamatovat být milostivý, obzvláště k našim bratům a sestrám v Kristu. “Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? Svému vlastnímu pánu stojí nebo padá! Bude však postaven; Bůh je přece schopen ho postavit.” (Římaům 14:4). “Ty pak, proč soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni se přece postavíme před Kristovou soudnou stolicí.” (Římanům 14:10)

Zde je zapotřebí být opatrný. Máme sice být milostiví jeden k druhému a tolerantní ohledně sporních záležitostí, ale nemůžeme přijmout kacířství. Jsme nabádáni zápasit za víru která byla jednou pro vždy svěřena svatým (Juda 3). Když budeme pamatovat tyto pokyny a aplikovat je s láskou a shovívavostí, budeme v bezpečí před legalismem a kacířství. “Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.” (1 Jan 4:1)

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o legalismu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries