settings icon
share icon
Otázka

Jak mám odpustit těm, kdo proti mně zhřešili?

Odpověď


Každému bylo někdy ukřivděno, ublíženo, každý byl někdy někým uražen nebo proti němu někdo zhřešil. Jak mají na taková pohoršení reagovat křesťané? Podle toho, co říká Bible, máme odpustit. Efezským 4:32 říká: „Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.“ A podobně prohlašuje Koloským 3:13: „Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.“ Klíčovým sdělením obou písem je to, že máme odpouštět ostatním stejně, jako nám odpustil Bůh. Proč odpouštíme? Protože nám bylo odpuštěno! Těm, kdo nejsou křesťané, ovšem odpuštěno nebylo a nemají jak sílu, tak chuť odpouštět ostatním.

Odpuštění by bylo jednoduché, pokud bychom je měli udělovat těm, kdo k nám přijdou se zármutkem a pokáním. Bible nám ale říká, že máme odpouštět – bezpodmínečně – všem, kteří proti nám zhřeší. Odmítáme-li opravdu odpustit, ukazujeme vzdor, zahořklost a hněv, což nejsou zrovna známky skutečného křesťana. V modlitbě Páně (otčenáš) prosíme Boha, aby nám odpustil naše hříchy stejně, jako jsme je my odpustili těm, kdo zhřešili proti nám (Matouš 6:12). V Matouši 6:14-15 řekl Ježíš: „Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.“ Ve světle ostatních písem, která hovoří o odpuštění, lze tento text nejlépe chápat jako výrok, že lidé, kteří odmítají odpustit ostatním, sami vlastně nezažili Boží odpuštění.

Kdykoliv neuposlechneme jakékoliv Boží nařízení, hřešíme proti němu. Kdykoli někomu ukřivdíme, hřešíme nejen proti tomuto člověku, ale také proti Bohu. Pomyslíme-li na to, do jaké míry Bůh odpouští všechny naše poklesky, uvědomíme si, že nemáme nejmenší právo tuto milost upírat ostatním. My jsme vůči Bohu zhřešili nesrovnatelně více, než kdy může nějaký člověk zhřešit vůči nám. Odpouští-li nám Bůh tak mnoho, jak můžeme ostatním odpírat odpuštění tak mála? Ježíšovo podobenství v Matouši 18:23-35 je působivým vyobrazením této pravdy. Bůh slíbil, že když za ním přijdeme s prosbou o odpuštění, zdarma nám je dá (1 Jan 1:9). Odpuštění, které dáváme ostatním, by nemělo mít hranice, stejně tak jako je bezmezné Boží odpuštění.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak mám odpustit těm, kdo proti mně zhřešili?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries