settings icon
share icon
Otázka

Co je to duchovní růst?

Odpověď


Duchovní růst je proces, během kterého se stáváme více a více podobní Ježíši Kristu. Když jsme vložili důvěru v Ježíše, Duch svatý začíná proces, kdy nás činí podobnější jemu a připodobňuje nás jeho obrazu. Snad nejlépe je duchovní růst popsán v 2 Petrovi 1:3-8, kde se nám říká, že Boží moc nám dává „vše, co potřebujeme“ k životu ve zbožnosti, což je cílem duchovního růstu. Všimněte si, že vše, co potřebujeme, pochází „skrze to že jej známe“, což je zase klíčem k získání všeho, co potřebujeme. To, jak jej známe, pak pochází ze Slova, které nám bylo dáno k budování a růstu.

V listu Galatským 5:19-23 jsou dva seznamy. Verše 19-21 vyjmenovávají „skutky těla“. To jsou věci, které jdou v našich životech vidět před spasením. Skutky těla jsou činy, které máme vyznat, činit z nich pokání a s Boží pomocí je překonat. Jak rosteme, bude v našich životech patrno méně a méně „skutků těla“. Druhý seznam vyjmenovává „ovoce Ducha“ (verše 22-23). Ty by měly být pro naše životy příznačné teď, kdy už jsme zakusili spasení Ježíše Krista. Duchovní růst se pozná podle ovoce Ducha – podle toho, že je v životě věřícího stále více patrné.

Duchovní růst začíná v okamžiku, kdy dochází k naší proměně díky spasení. Žije v nás Duch svatý (Jan 14:16-17). Jsme nová stvoření v Kristu (2 Korintským 5:17). Naše stará podstata je nahrazena novou (Římanům 6-7). Duchovní růst je celoživotní proces, který se odvíjí od našeho studia Slova a od toho, jak je uplatňujeme (2 Timoteovi 3:16-17), a stejně tak od našeho kráčení v Duchu (Galatským 5:16-26). Ruku v ruce s tím, jak chceme duchovně růst, bychom se měli modlit a žádat Boha o moudrost v těch oblastech, ve kterých chce, abychom rostli. Můžeme Boha žádat, aby nám dával větší víru a abychom jej více poznávali. Bůh touží, abychom duchovně rostli a dal nám vše, co k tomu potřebujeme. S pomocí Ducha svatého můžeme překonávat hřích a stále více se podobat našemu Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je to duchovní růst?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries