settings icon
share icon
Otázka

Co je křesťanská meditace?

Odpověď


Žalm 19:14 prohlašuje, “ Ó ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine skálo má, a vykupiteli můj.” Takže co je křesťanská meditace a jak by měli křesťané meditovat? Naneštěstí slovo “meditace” může nést vedlejší význam něčeho mystického. Pro některé je meditace vyprázdnění mysle zatímco se sedí v neobyčejné pozici. Pro jiné je meditace komunikovat s duchem světa kolem nás. Koncepty jako tyto rozhodně necharakterizují křesťanskou meditaci.

Křesťanská meditace nemá nic co dělat s praktikami kterých základ je východní misticismus. Takové praktiky zahrnují lectio divina, transcendentální meditaci, a mnoho forem takzvané kontemplativní modlitby. Jejich jádrem je nebezpečný předpoklad že potřebujeme “slyšet Boží hlas” ne skrze Jeho Slovo, ale skrze osobní zjevení skrze meditaci. Některé církve jsou plné lidí, kteří si myslí že slyší “slovo od Pána”, často odporující jedni druhým a tak způsobující nekonečné rozdělení v těle Kristově. Křesťané nemají opustit Boží Slovo, které je “Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový” (2 Timoteovi 3:16-17). Pokud je Bible dostatečná abychom se skrze ni vyzbrojili pro každé dobré dílo, jak si můžeme myslet že potřebujeme hledat mystickou zkušenost místo ní anebo k její doplnění?

Křesťanská meditace je být výhradně na Božím Slově a tom co ono o Něm odkrývá. David toto našel že je tak a popisuje člověka, který je požehnaný jako ten, kterého “ jest líbost, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí” (Žalm 1:2). Opravdová křesťanská meditace je aktivný mšlenkový proces čímž dáváme sebe studiu Slova, modlíc se nad ním a žádajíc Boha aby nám dal porozumění skrze Ducha, kterého slíbil že nás uvede “do veškeré pravdy” (Jan 16:13). Pak dáme tuto pravdu do praxe, odovzdajíc se Písmu aby vládlo v našem životě a praxi, jak denně konáme. Toto způsobuje duchovní rast a zrání v Božích věcech, jak jsme se učili od Jeho Ducha Svatého.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je křesťanská meditace?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries