Câu hỏi về Thiên Sứ và Ma Quỷ


Kinh Thánh nói gì về thiên sứ?

Kinh Thánh nói gì về ma quỷ?

Satan là ai?

Kinh Thánh nói gì về quỷ ám hay quỷ nhập? Có phải điều này vẫn còn xảy ra ngày nay?

Người của Chúa có thể bị quỷ nhập không?

Những con trai của Đức Chúa Trời và những con gái của loài người trong Sáng thế ký 6:1-4 là ai?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Satan và các quỹ phạm tội?

Ai là thiên sứ của Đức Giê-hô-va?

Các thiên sứ là nam hay nữ?

Các thiên sứ trưởng là gì?

Chúng ta có trở thành các thiên sứ sau khi chúng ta chết?

Chê-ru-bim là gì? Có phải Chê-rúp là những thiên sứ không?

Cơ Đốc Nhân ngày nay có thể thực hiện việc đuổi quỹ?

Có phải ma quỷ là thiên sứ sa ngã không?

Chúng ta có các thiên sứ bảo hộ cho mình không?

Nephilim là ai/cái gì?

Như thế nào, tại sao và khi nào Satan rơi khỏi thiên đàng?

Sê-ra-phim là gì? Có phải Sê-ra-phim là những thiên sứ không?

Có sai không khi có những bức tượng thiên sứ?

Có thần chết không?

Thiên sứ học là gì?

Thiên sứ có xuất hiện với con người ngày nay không?

Thiên sứ có vẻ như thế nào?

Tại sao Đức Chúa Trời lại không cho những thiên sứ sa ngã một cơ hội để ăn năn?

Quỷ sứ học là gì?

Cơ Đốc nhân có quyền ra lệnh cho thiên sứ không?

Trên thế giới ngày nay có hoạt động của ma quỷ hay không?

Kinh thánh nói gì về việc bị quỷ đàn áp?

Ma quỉ có thể nhập vào những vật thể không có sự sống/ vô tri không?

Ma quỉ/ Sa-tan có phải là một người, hay một thế lực/ hiện thân của các ác không?

Chúa có yêu Sa-tăn không?

Vong linh là gì?

Đức Chúa Trời trái nghịch với Sa-tan – nếu Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, tại sao Ngài không giết Sa-tan?

Có phải vua của Ty-rơ được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 28 nhằm ám chỉ về Sa-tan?

Tại sao thiên sứ Mi-chen chống với Sa-tan để giành xác Môi-se? (Giu-đe 9)?

Liệu có thêm nhiều thiên sứ nữa phạm tội không?

Kinh Thánh ủng hộ hay ngăn cấm cầu nguyện với thiên sứ?

Sa-tan chúa của thế gian này như thế nào (II Cô-rinh-tô 4:4)?

Sa-tan giáo là gì?

Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không?

Thần lãnh thổ là gì?

Kinh thánh nói gì về luân chuyển linh hồn?


Câu hỏi về Thiên Sứ và Ma Quỷ