settings icon
share icon
Câu hỏi

Vong linh là gì?

Trả lời


Từ vong linh mà Kinh thánh nói đến trong tiếng Hy Lạp có nghĩa “các gia thần”, và được dùng để nói về việc các thầy đồng có các vong linh như gia thần của họ sẵn sàng làm theo lệnh. Những người cố gắng để liên lạc với người chết, ngay cả trong thời nay, thường có một phương tiện (linh bảo hộ) đưa dẫn tâm linh để liên lạc với họ. Phương tiện này là vong linh (linh bảo hộ).

Lê-vi ký 19:31, 20:6, 27; and Phục truyền 18:9-14 nói đến việc “tà thuật và cầu đồng” và cấm dân sự tham gia vào, vì đó là một điều gớm ghiếc trước mặt Chúa. Thầy đồng là người đóng vai trò như một người trung gian liên lạc với người đã chết thay mặt cho người sống. Trên thực tế, thầy đồng liên lạc với ma quỷ khi chúng làm cho thầy đồng tưởng rằng chúng là các “vong” và có thể tin tưởng được. Những thực hành liên quan đến các thuật đồng cốt và linh hồn những người thân đã mất đã bị cấm ở I-sơ-ra-ên, với án phạt là tử hình.

Vong linh và các ma quỷ dẫn đường (những linh bảo hộ) nằm dưới sự điều khiển của chủ của chúng, Sa-tăng. Chúng tác động lên con người để truyền ra những lời dối trá và lừa gạt để ngăn trở vương quốc của Đức Chúa Trời. Dang tay mở lòng một cách có ý thức với các công việc của ma quỷ cũng là một điều tà đạo “Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu cong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy” (Phục truyền 18:10-12a).

Một vài con đường mà ma quỷ hay các “vong linh” có thể dùng để đi vào cuộc sống của con người là bói toán, thiền siêu việt, thiền ảo giác hoặc thiền mường tượng, (visualization), gọi hồn, bùa chú, ma tuý và rượu. Đây là các hoạt động mà các tín đồ được kêu gọi tránh xa. Thay vào đó, chúng ta cần được đầy dẫy Thánh Linh, bằng tình yêu, niềm vui và sự trọn lành trong đời sống khi đến với Chúa Giê-su Christ. Chúng ta cần phải cẩn trọng “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Vong linh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries