settings icon
share icon
Câu hỏi

Sê-ra-phim là gì? Có phải Sê-ra-phim là những thiên sứ không?

Trả lời


Sê-ra-phim theo nghĩa đen là “những thực thể bốc lửa” hay “những vật đang cháy”. Sê-ra-phim là những sinh vật thiên thần có liên quan đến sự hiện thấy của tiên tri Ê-sai về Đức Chúa Trời trong Đền thờ khi Ngài kêu gọi ông làm tiên tri (Ê-sai 6:1-7). Trong Ê-sai 6:2-4 có chép: “Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói.” Sê-ra-phim là những thiên sứ thờ phượng Đức Chúa Trời luôn luôn.

Ê-sai đoạn 6 là nơi duy nhất trong Kinh thánh đề cập một cách cụ thể về Sê-ra-phim. Mỗi Sê-ra-phim có sáu cánh: hai che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay (Ê-sai 6:2). Các Sê-ra-phim bay chung quanh ngai Đức Chúa Trời là nơi Ngài ngồi và hát ca ngợi sự vinh hiển Ngài. Các sinh vật thiên thần này dường như cũng là những đại diện cho sự thánh khiết để giúp cho Ê-sai trở nên trong sạch khi ông bắt đầu chức vụ tiên tri của mình. Một Sê-ra-phim đã đặt hòn than lửa đỏ trên miệng của Ê-sai và nói rằng “Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi.” (Ê-sai 6:7). Cũng giống như các thiên thần khác, Sê-ra-phim hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Và cũng giống như các Chê-ru-bim, Sê-pha-rim hoàn toàn tập trung vào việc thờ phượng Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sê-ra-phim là gì? Có phải Sê-ra-phim là những thiên sứ không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries