settings icon
share icon
Câu hỏi

Các thiên sứ là nam hay nữ?

Trả lời


Không có nghi ngờ gì rằng mọi chỗ nhắc đến các thiên sứ trong Kinh Thánh đều là ở giới tính giống đực. Từ Hy Lạp cho từ "thiên sứ" trong Tân Ước, angelos, là ở thể giống đực. Thực ra, thể giống cái của từ angelos không tồn tại. Có ba giống trong văn phạm—giống đực (anh/ông ấy, anh/ông ấy,của anh/ông ấy - he, him, his), giống cái (cô/bà ấy, cô/bà ấy, của cô/bà ấy - she, her, hers), và trung tính (nó, của nó - it, its). Các thiên sứ chưa bao giờ được nhắc đến ở bất kỳ giới tính nào khác ngoài giống đực. Trong nhiều chỗ thiên sứ xuất hiện trong Kinh Thánh, chưa bao giờ một thiên sứ được nhắc đến là "cô/bà ấy" (“she”) hay "nó" (“it.”) Hơn nữa, khi các thiên sứ xuất hiện, họ luôn được ăn mặc như những người nam (Sáng Thế Ký 18:2, 16; Ê-xê-chi-ên 9:2). Không có thiên sứ nào từng xuất hiện trong Kinh Thánh đã ăn mặc như một người nữ.

Các thiên sứ duy nhất được nêu danh trong Kinh Thánh—Mi-chên (Michael), Gáp-ri-ên (Gabriel), Lu-xi-phe (Lucifer)—đều có tên của người nam và tất cả được nhắc đến ở giống đực. “Mi-chên và các thiên sứ người” (Khải Huyền 12:7); “Ma-ri nghe lời người (his) (Gáp-ri-ên) nói thì bối rối” (Lu-ca 1:29); “Ớ, Lu-xi-phe, con trai của sáng sớm kia” (Ê-sai 14:12). Những chỗ khác nhắc đến các thiên sứ đều luôn luôn là ở giống đực. Trong Các Quan Xét 6:21, vị thiên sứ cầm một cây gậy trong tay mình ("his" - "của ông ấy" ). Xa-cha-ri hỏi một thiên sứ một câu hỏi và thuật lại rằng "người (nam)" ("he") đã trả lời (Xa-cha-ri 1:19). Các thiên sứ trong Khải Huyền tất cả đều được nói đến là người (nam) ("he") và các vật sở hữu là "của người (nam)" (“his”) (Khải Huyền 10:1, 5; 14:19; 16:2, 4, 17; 19:17; 20:1).

Một số người chỉ đến Xa-cha-ri 5:9 như một ví dụ về các thiên sứ nữ. Câu Kinh Thánh đó nói, "Bấy giờ ta ngước mắt nhìn xem—nầy, có hai người đàn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó! Vả chúng nó có cánh như cánh con cò; và chúng nó cất ê-pha lên giữa khoảng trời và đất." Vấn đề là "những người nữ" trong sự hiện thấy có tính chất tiên tri này không được gọi là những thiên sứ. Họ được gọi là nashiym (“những người nữ”), như người đàn bà trong cái giỏ (ê-pha) đại diện cho sự hung ác trong các câu 7 và 8. Ngược lại, thiên sứ mà Xa-cha-ri đang nói đến được gọi là malak, một từ khác biệt hoàn toàn có nghĩa là "thiên sứ" hay “sứ giả". Việc những người đàn bà có cánh trong sự hiện thấy của Xa-cha-ri có thể gợi ý đến các thiên sứ cho tâm trí của chúng ta, nhưng chúng ta phải cẩn thận về việc đi quá xa những gì bản văn thật sự nói. Một sự hiện thấy không nhất thiết mô tả những hữu thể hay những vật có thật—hãy xem xét cuộn sách bay mà Xa-cha-ri thấy trước đó ở đầu chương này (Xa-cha-ri 5:1–2).

Sự nhầm lẫn về các thiên sứ không có giới tính đến từ việc đọc sai/hiểu sai về Ma-thi-ơ 22:30, nói rằng sẽ không có sự cưới gả ở trên trời bởi vì chúng ta “sẽ giống như các thiên sứ ở trên trời.” Việc sẽ không có sự cưới gả đã và đang dẫn một số người đến chỗ tin rằng các thiên sứ "vô giới tính" hay không có giới tính bởi vì (sự suy nghĩ dẫn đến) mục đích của giới tính là sự sinh sản và, nếu sẽ không có hôn nhân và không có sự sinh sản, thì không có nhu cầu về giới tính. Nhưng đây là sự nhảy vọt (suy diễn quá mức) không thể được chứng minh từ văn bản. Việc không có hôn nhân không nhất thiết có nghĩa rằng không có giới tính. Nhiều chỗ nhắc đến các thiên sứ như những người nam phủ nhận ý tưởng về các thiên sứ không có giới tính.. Các thiên sứ không cưới gả, nhưng chúng ta không thể nhảy vọt (suy diễn quá mức) từ "không có hôn nhân" đến chỗ "không có giới tính".

Vậy thì, giới tính trong ngôn ngữ không nên được hiểu cách nghiêm ngặt theo lời lẽ của từ 'bản năng giới tính' (sexuality). Đúng hơn, các đại từ giới tính giống đực được áp dụng cho các linh thể xuyên suốt Kinh Thánh phần nhiều là sự nhắc đến thẩm quyền hơn là giới tính. Đức Chúa Trời luôn nhắc đến Chính Ngài trong giới tính giống đực. Đức Thánh Linh chưa bao giờ được mô tả là "nó" ("it") (trung tính) Đức Chúa Trời là có nhân tánh (personal) và có thẩm quyền (authoritative)—do vậy, các đại từ nhân xưng ở trong giới tính giống đực. Đơn giản sẽ là không thích hợp để nhắc đến các hữu thể thiên thượng như bất cứ điều gì khác ngoài giống đực bởi vì thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã và ban cho họ để sử dụng/thi hành quyền năng của Ngài (2 Các Vua 19:35), chuyển tải các sứ điệp của Ngài (Lu-ca 2:10), và đại diện cho Ngài trên đất.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Các thiên sứ là nam hay nữ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries