settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Đức Chúa Trời lại không cho những thiên sứ sa ngã một cơ hội để ăn năn?

Trả lời


Kinh thánh không đề cập cụ thể đến vấn đề các thiên sứ sa ngã có cơ hội ăn năn, nhưng chúng ta có thể có được cái nhìn sâu sắc từ những gì Kinh Thánh nói. Thứ nhất, Sa-tan (Lucifer) là một trong những thiên sứ cao nhất, có lẽ cao nhất (Ê-xê-chi-ên 28:14-15). Lucifer và các thiên sứ đã luôn được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và có sự hiểu biết về vinh quang của Đức Chúa Trời. Vì vậy, họ không có lý do gì để nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời và quay lưng lại với Ngài. Họ không bị cám dỗ. Lucifer và các thiên sứ khác chống lại Đức Chúa Trời bất chấp những điều họ biết là điều hết sức xấu xa.

Thứ hai, Đức Chúa Trời đã không cung cấp một kế hoạch cứu chuộc cho các thiên sứ như Ngài đã làm cho loài người. Sự sa ngã của loài người đòi hỏi một sự hy sinh chuộc tội, và Đức Chúa Trời đã ban cho sự hy sinh đó trong Chúa Jêsus Christ. Trong ân sủng của Ngài, Đức Chúa Trời đã cứu chuộc nhân loại và mang vinh hiển đến với Ngài.

Không có sự hy sinh nào được lên kế hoạch cho các thiên sứ. Ngoài ra, Đức Chúa Trời đã đề cập đến những thiên sứ vẫn trung tín với Ngài như là "những thiên sứ được tuyển chọn" của Ngài (1 Ti-mô-thê 5:21). Chúng ta biết từ học thuyết Kinh Thánh có chọn lựa cho rằng những người mà Chúa chọn để cứu rỗi sẽ được cứu rỗi, và không gì có thể tách họ ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8: 38-39). Rõ ràng, những thiên sứ nổi loạn này đã không phải là "những thiên sứ được tuyển chọn" của Đức Chúa Trời.

Cuối cùng, Kinh Thánh không cho chúng ta lý do để tin rằng các thiên sứ sẽ ăn năn ngay cả khi Đức Chúa Trời ban cho họ cơ hội (1Phi-e-rơ 5: 8). Những thiên sứ sa ngã dường như toàn tâm toàn ý để chống lại Đức Chúa Trời và tấn công dân sự của Đức Chúa Trời. Kinh thánh nói rằng mức độ nghiêm trọng về sự phán xét của Đức Chúa Trời thay đổi tùy theo tri thức mà một người có được (Luca 12:48). Do đó, các thiên sứ sa ngã, với sự hiểu biết vượt bậc mà họ đã sở hữu, thì xứng đáng với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Đức Chúa Trời lại không cho những thiên sứ sa ngã một cơ hội để ăn năn?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries