settings icon
share icon
Câu hỏi

Cơ Đốc nhân có quyền ra lệnh cho thiên sứ không?

Trả lời


Con người ngày nay bị mê hoặc bởi khái niệm và nghiên cứu về thiên sứ, được gọi là “thiên sứ học”. Thiên sứ được miêu tả bằng mọi thứ từ đồ trang sức và những vật trang trí Giáng Sinh đến phim ảnh và những chương trình truyền hình. Nhiều Cơ Đốc nhân cũng tin rằng họ có quyền ra lệnh cho thiên sứ vâng lệnh họ, trong khi đó những tín đồ khác thì cho rằng họ có thể ra lệnh thiên sứ (và ngay cả ma quỉ) trong danh Chúa Giê-xu.

Không có trường hợp nào trong Kinh thánh cho thấy con người có thể ra lệnh cho thiên sứ bằng danh của chính họ hay trong danh Chúa Giê-xu. Cũng không có phân đoạn Kinh thánh nào cho thấy con người điều khiển công việc của thiên sứ. Chúng ta biết rằng thiên sứ là những sinh vật bậc cao hơn, vì Chúa Giê-xu đã phải tự hạ mình “thấp hơn các thiên sứ” để được sinh ra và chịu khổ như một con người (Hê-bơ-rơ 2:7-9; Thi thiên 8:4).

Sự giảng dạy cho rằng tín đồ có thể điều khiển thiên sứ là sai. Những nguyên tắc Kinh thánh sau đây cho thấy thiên sứ không vâng phục những mạng lệnh của con người:

1. Môi-se nói đến việc con dân Y-sơ-ra-ên “kêu la cùng Đức Giê-hô-va, Ngài có nghe thấu tiếng kêu, bèn sai một thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (Dân số ký 20:16). Dân Y-sơ-ra-ên không có ra lệnh cho một thiên sứ đến với họ. Họ cầu xin Đức Chúa Trời, là người kiểm soát chức năng của thiên sứ.

2. Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô từ chối quỳ lạy pho tượng của vua Nê-bu-cát-nết-sa (Đa-ni-ên 3:17-18). Đức Chúa Trời trong sự nhân từ Ngài “đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài!” (Đa-ni-ên 3:28). Ba người Hê-bơ-rơ đã không gọi thiên sứ của Chúa đến mà chính Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến. Sau đó Đức Chúa Trời “đã sai thiên sứ Ngài” để giải cứu Đa-ni-ên khỏi miệng của sư tử khi ông đang ở trong hang của chúng (Đa-ni-ên 6:22).

3. Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem cầu nguyện cho Phi-e-rơ khi ông đang ở trong tù (Công vụ 12:5). Khi Phi-e-rơ được phóng thích, ông đã làm chứng, “Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi” (Công vụ 12:11). Những Cơ Đốc nhân đang cầu nguyện cho Phi-e-rơ đã quá kinh hãi đến nỗi không mở cửa cho ông vào khi ông về đến trước cửa nhà họ. Rõ ràng, họ đã không ra lệnh cho bất kì thiên sứ nào đến để giải cứu ông.

Thiên sứ được gọi là “thiên sứ thánh” của Đức Chúa Trời, là người tuân lệnh Ngài, chứ không phải chúng ta (Ma-thi-ơ 25:31; Khải huyền 14:10).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Cơ Đốc nhân có quyền ra lệnh cho thiên sứ không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries