settings icon
share icon
Câu hỏi

Chê-ru-bim là gì? Có phải Chê-rúp là những thiên sứ không?

Trả lời


Chê-ru-bim / chê-rúp là những thiên sứ dự phần vào việc thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời. Các Chê-ru-bim được nhắc đến đầu tiên trong Kinh Thánh Sáng thế ký 3:24, "Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống." Trước khi có cuộc nổi loạn, Satan là một thiên sứ (Chê-ru-bim, Ê-xê-chi-ên 28:12-15). Theo suốt với đền tạm và đền thờ là những văn phẩm đã bao hàm nhiều sự hiện diện của các chê-ru-bim (Xuất Ê-díp-tô ký 25:17-22; 26: 1, 31; 36: 8; 1 Các Vua 6: 23-35; 7: 29-36; 8: 6-7; 1 Sử ký 28:18; 2 Sử ký 3:7-14; 2 Chronicles 5: 7-8; Hê-bơ-rơ 9:5).

Chương 1 và 10 của sách Ê-xê-chi-ên mô tả "bốn con vật" (Ê-xê-chi-ên 1: 5) là những vật giống như chê-ru-bim (Ê-xê-chi-ên 10). Mỗi con đều có bốn mặt - một mặt người, một mặt sư tử, một mặt bò, và một mặt chim ưng (Ê-xê-chi-ên 1:10; 10:14) và mỗi con có bốn cánh. Trong diện mạo của chúng, các chê-ru-bim "có hình dạng giống người" (Ê-xê-chi-ên 1: 5). Những chê-ru-bim này dùng hai cánh để bay và hai cánh để che thân mình (Ê-xê-chi-ên 1: 6, 11, 23). Dưới cánh các chê-ru-bim xuất hiện các hình dạng giống như tay của người (Ê-xê-chi-ên 1: 8; 10: 7-8, 21).

Những hình ảnh trong Khải Huyền 4:6-9 dường như cũng mô tả các chê-ru-bim. Các chê-ru-bim hầu việc với mục đích làm hiển hiện/ tỏa sáng sự thánh khiết và đại quyền của Đức Chúa Trời. Đây là những trọng trách chính của họ xuyên suốt Thánh Kinh. Ngoài việc ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời, họ phục vụ cũng như là một lời nhắc nhở hữu hình về sự uy nghiêm, vinh quang của Đức Chúa Trời và sự hiện diện vĩnh cữu của Ngài với dân sự Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chê-ru-bim là gì? Có phải Chê-rúp là những thiên sứ không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries