settings icon
share icon

คำถามเกี่ยวกับครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตร

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการเป็นพ่อ(แม่) ที่ดีว่าอย่างไร?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับพ่อที่เป็นคริสเตียนว่าอย่างไรบ้าง?

พระคัมภีร์พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับการเป็นแม่ที่เป็นคริสเตียน?

คริสเตียนควรอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนอย่างไร? พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไร?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของคริสเตียน? การคุมกำเนิดถูกต้องไหม?

ภรรยาต้องเชื่อฟังต่อสามีไหม?

พ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนควรทำอย่างไรหากลูกของเขาเป็นคริสเตียนที่หลงหาย?

อะไรควรเป็นความสำคัญลำดับแรกในครอบครัวของเรา?

บทบาทของสามีและภรรยาในครอบครัวคืออะไร?

การนับถือให้เกียรติพ่อแม่ของฉันหมายความว่าอะไร?

คริสเตียนควรจะจัดการกับภาวะมีบุตรยากอย่างไร?

พระคัมภีร์สอนว่าจะต้องทำอย่างไรกับเด็กดื้อรั้น?

พระคัมภีร์ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการรับเป็นบุตรบุญธรรม?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่พ่อแม่วัยชราไว้อย่างไรบ้าง?

เด็กๆ เป็นพระพรจากพระเจ้าเสมอหรือไม่?

การให้การศึกษาแบบคริสเตียนแก่เด็กเป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่?

การรับมือกับแม่สามี?

พ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนควรจะรับมือกับการเสียชีวิตของลูกอย่างไร?

มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัวคืออะไร?

เราจะให้เกียรติพ่อหรือแม่ที่ทำร้ายเราอย่างไร?

วิธีการในพระคัมภีร์ที่จะนำเด็กมารับเชื่อในพระเยซูคืออะไร?

คุณจะจำทำอย่างไรให้การจากไปและการยึดติดนั้นสมดุลกับการให้เกียรติพ่อแม่?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการแท้งลูกอย่างไรบ้าง?

พระเจ้าต้องการจะกล่าวอะไรกับแม่เลี้ยงเดี่ยว?

พ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนควรจะรับมือกับลูกสาววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์อย่างไร?

พระเจ้าหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ตรัสกับอาดัมและเอวาว่าให้มีลูกดกทวีมากขึ้น

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการที่พ่อแม่จะทิ้งมรดกไว้ให้กับลูกๆ ของพวกเขา

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับครอบครัวผสม

พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างไรเกี่ยวกับการเชื่อฟังบิดามารดา

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก

พระคัมภีร์ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับครอบครัวคริสเตียนที่ดีไว้อย่างไร

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับลูกๆ ที่ไม่เชื่อฟัง

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว

เชื่อจะพบการปลอบโยนหลังจากการเสียชีวิตของพ่อหรือแม่ได้อย่างไร

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว

การใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไหม

การที่พระเจ้าทรงเป็นพ่อสำหรับผู้ที่ไม่มีพ่อนั้นหมายความว่าอย่างไร

พระคัมภีร์ได้ให้พระสัญญาไหมว่าการเลี้ยงดูลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้าจะทำให้มีลูกที่เดินในทางของพระเจ้าเสมอไป (สุภาษิต 22:6)

ฉันอยากมีลูกแต่คู่สมรสของฉันไม่อยากมี เราต้องทำอย่างไร

ฉันเป็นพ่อแม่ ฉันจะปล่อยลูกของฉันที่เป็นผู้ใหญ่ไปได้อย่างไร

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับรูปแบบของการคุมกำเนิดแบบถาวร เช่นการผูกท่อนำไข่ การตัดมดลูก หรือการตัดท่อนำอสุจิ

คริสเตียนควรมีมุมมองในเรื่องเพศศึกษาอย่างไร

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก

พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราทุกคนมีลูกหรือไม่

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับวิธีจัดการกับการแข่งขันระหว่างพี่น้อง

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกๆ

ฉันจะเอาชีวิตรอดจากการพยายามเลี้ยงดูลูกที่เป็นวัยรุ่นได้อย่างไร

แม่ทุกคนควรเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกไหมกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries