settings icon
share icon
คำถาม

แม่ทุกคนควรเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกไหม

คำตอบ


เรื่องของผู้หญิงที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการโต้เถียงกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศตะวันตกที่ผู้หญิงจำนวนมากทำงานนอกบ้าน จริงๆ แล้วมีเพียงแค่พระคัมภีร์สองข้อหรือสองตอนที่กล่าวโดยตรงเกี่ยวกับแม่ที่อยู่บ้านกับลูกๆ ของเธอ พระธรรมทิตัส 2:3-5 กล่าวว่า “เช่นเดียวกันพึงสอนหญิงสูงอายุให้ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี หรือติดเหล้า แต่ให้สอนสิ่งที่ดีงาม แล้วนางจะสามารถฝึกฝนบรรดาหญิงสาวให้รักสามีและลูกๆ ของตน ให้เป็นผู้ควบคุมตนเองได้และเป็นผู้บริสุทธิ์ ให้เอาใจใส่ดูแลบ้านเรือน ให้มีเมตตาและให้ยอมเชื่อฟังสามีของตน เพื่อจะไม่มีใครว่าร้ายพระวจนะของพระเจ้าได้” ข้อที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงอีกข้อหนึ่งคือ 1 ทิโมธี 5:14 ซึ่งกล่าวว่า “ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอแนะนำหญิงม่ายสาวๆ ให้แต่งงาน ให้มีลูกหลาน ให้ดูแลบ้านช่องเพื่อปิดโอกาสไม่ให้ศัตรูว่าร้ายได้” การแปลอีกแบบหนึ่งของวลีที่ว่า “ให้ยุ่งๆ อยู่กับบ้าน” ในพระธรรมทิตัสบทที่ 2 คือ “เป็นผู้ดูแลซึ่งอยู่ที่บ้าน”

ให้เราพิจารณาข้อที่กล่าวถึงเรื่องนี้แบบอ้อมๆ ด้วย พระธรรมสุภาษิต 14:1 กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดสำหรับผู้หญิงที่จะลงทุนให้กับบ้านของเธอ ในขณะที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเพื่อที่จะลงทุนให้กับบ้านของคุณ เราเห็นความสำคัญอันดับแรกที่พระเจ้าวางให้แก่บ้านและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง กล่าวอย่างชัดเจนคือว่าบ้านจะต้องไม่ถูกละเลยเพื่อประโยชน์ของการทำงานนอกบ้าน เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9 สอนถึงความสำคัญการสอนลูกๆ อย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่ามีการบอกสิ่งนี้แก่พ่อและแม่ทั้งหลาย การอยู่บ้านกับลูกๆ มีแต่จะให้โอกาสมากขึ้นในการสอนลูกๆ ถึงทางของพระเจ้า ดังนั้นจึงเป็นการลงทุนในเชิงบวกที่ต้องทำในชีวิตของลูกๆ โดยการนำพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้อย่างแท้จริง

ท้ายที่สุดพระธรรมสุภาษิตบทที่ 31 เป็นตอนซึ่งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับภรรยาและแม่ที่ดีเยี่ยม จากคำอธิบายของเธอ เราเรียนรู้ว่าแม่คนนี้ได้ทำงานนอกบ้าน อย่างไรก็ตามครอบครัวของเธอก็ไม่เคยขาดอะไร เธอรักษาสมดุลไว้ได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นครอบครัวเธอก็เลยไม่เคยอดอยาก ครอบครัวของเธอเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเธอเสมอ ในขณะที่พระคัมภีร์ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเลือกไม่ว่าจะอยู่บ้านกับลูกๆ หรือออกไปทำงานนอกบ้าน แต่ถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องสำหรับแม่ที่ได้อยู่บ้านกับลูกๆ และได้อุทิศตัวเองเพื่อสอนพวกเขาแบบเต็มเวลา ผู้หญิงได้รับคำหนุนใจอย่างชัดเจนในพระธรรมทิตัสบทที่ 2 และพระธรรม 1 ทิโมธีบทที่ 5 ที่จะอยู่บ้านกับลูกๆ ที่ยังเด็กอยู่ของพวกเธอ ไม่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะเลือกอะไร เธอต้องรักษาบ้านไว้ให้มาเป็นอันดับแรกและให้สิ่งนี้เป็นอิทธิพลหลักของเธอ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

แม่ทุกคนควรเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกไหม
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries