settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการแท้งลูกอย่างไรบ้าง?

คำตอบ


อาจจะเป็นคำถามทั่วไปที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะถามกันหลังจากการแท้งลูก คือ "ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น" หรือ "ทำไมพระเจ้าถึงทำอย่างนี้กับฉัน" ไม่ได้มีคำตอบที่ง่ายสำหรับคำถามเหล่านี้เลย ในความเป็นจริงแล้วไม่มีข้อสรุปที่น่าพอใจว่าเราจะมายัง การตอบคำถามที่ว่าทำไมสิ่งเลวร้ายต่างๆ ถึงเกิดขึ้นกับผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก ที่ไม่มีความผิดซึ่งยังไม่ได้เริ่มต้นชีวิตเลย เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เอาคนที่เรารักไปจากเราเนื่องจากเป็นการลงโทษที่ร้ายแรง พระคัมภีร์บอกเราว่า "เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มี แก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์" (โรม 8:1)

การแท้งลูกโดยปกติแล้วมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของรูปแบบโคโมโซมภายในทารก ในครรภ์ เมื่อมีการตรวจเจอความผิดปกติเหล่านี้ การเจริญเติบโตได้หยุดลงและผลลัพธ์ คือการแท้งลูก ในกรณีอื่นๆ การแท้งลูกมีสาเหตุมาจากความไม่สมประกอบของมดลูก ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล ปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน การติดเชื้อเรื้อรังและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หลังจากเวลาพันๆ ปีของความบาป ความตายและการทำลายส่วนตัว สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราประหลาดใจว่าในที่สุดโรคทางพันธุกรรมอาจะกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยๆ

พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอย่างเจาะจงเกี่ยวกับการแท้งลูกตามธรรมชาติ เราสามารถแน่ใจได้ว่าพระเจ้าทรงเห็นใจผู้ที่ทนทุกข์เนื่องจากการแท้งลูก พระเจ้าทรงร้องไห้และทนทุกข์กับเรา เพียงแค่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราและรับรู้ความเจ็บปวดของเรา พระเยซูคริสต์พระบุตร ของพระเจ้าสัญญาที่จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาให้ผู้เชื่อทุกคนเพื่อที่ว่าเรา จะได้ไม่ต้องผ่านการทดลองตามลำพัง (ยอห์น14:16) พระเยซูตรัสในมัทธิว 28:20 "สอนเขา ให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่า จะสิ้นยุค"

ผู้เชื่อคนใดก็ตามที่ทนทุกข์เนื่องจากการแท้งลูกควรที่จะมีความเชื่อในความหวังที่รุ่งเรือง ว่าวันหนึ่งเขาจะได้พบเจอกับลูกของเขาอีกครั้ง สำหรับพระเจ้าแล้วเด็กที่ยังไม่เกิดไม่ได้เป็นเพียงแค่ทารกในครรภ์หรือแค่ "กระดาษทิชชู่หนึ่งแผ่น" แต่เป็นลูกของพระเจ้าคนหนึ่ง เยเรมีย์ 1:5 บอกว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราขณะที่เรายังอยู่ในครรภ์ เพลงคร่ำครวญ 3:33 บอกเราว่าพระเจ้า "ทรงกระทำให้ใครเกิดความทุกข์ใจหรือให้ลูกหลานมนุษย์มีความโศก ด้วยชอบพระทัยก็หามิได้" พระเยซูสัญญาที่จะมอบของขวัญให้แก่เรานั่นก็คือสันติสุขที่โลก ไม่สามารถให้ได้ (ยอห์น14:27)

โรม11:36 เตือนเราว่าสิ่งสารพัดทุกอย่างที่มีชีวิตมาจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและ มีการวางแผนเอาไว้เพื่อถวายสิริแด่พระเจ้า ถึงแม้ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างความเจ็บปวด แห่งความทุกข์ทรมานแก่เราเพื่อเป็นการลงโทษ พระเจ้าจะอนุญาตให้สิ่งต่างๆ เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ถวายพระสิริแด่พระองค์ พระเยซูกล่าวว่า "เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว" (ยอห์น 16:33)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการแท้งลูกอย่างไรบ้าง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries