settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรมีมุมมองในเรื่องเพศศึกษาอย่างไร

คำตอบ


เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศจากใครสักคน ซึ่งทางเลือกก็คือผ่านทางเพื่อนของพวกเขา สื่อลามก สภาพแวดล้อมของโรงเรียน การทดลอง หรือพ่อแม่ของพวกเขา สถานที่ซึ่งดีที่สุดสำหรับการสอนเรื่องเพศศึกษาคือในบ้านซึ่งเป็นส่วนที่เป็นธรรมชาติของการอบรมเด็ก “ในทางที่พวกเขาควรจะไป” (สุภาษิต 22:6) สิ่งนี้เป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่พระเจ้าประทานให้ในการสอนลูกๆ ถึงมุมมองของพระเจ้าในทุกด้านของชีวิต รวมทั้งเรื่องเพศ (เอเฟซัส 6:1–4)

เนื่องจากความซับซ้อนภายในของเพศสภาพของมนุษย์ ลักษณะทางกายภาพของการสืบพันธุ์ทางชีววิทยาจึงไม่สามารถแยกออกจากความรับผิดชอบทางศีลธรรม ไม่ว่าเด็กๆ จะได้รับการศึกษาเรื่องทางเพศจากในโรงเรียนหรือแม้แต่ที่โบสถ์ก็ตาม สิ่งนี้ยังคงเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าลูกๆ ของพวกเขาได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องทั้งในด้านชีววิทยาและมุมมองทางด้านศีลธรรมในเรื่องเพศ การปล่อยให้ผู้อื่นทำหน้าที่ในการอบรมอันสำคัญนี้เป็นสิ่งที่อันตราย โดยเฉพาะเรื่องทางเพศในหลากหลายวัฒนธรรมในปัจจุบัน

ประการแรกพระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องเพศว่าอย่างไร เพศเป็นของขวัญจากพระเจ้าสำหรับเราและควรมีการมองว่าเป็นเช่นนั้น พระเจ้าทรงสร้างเพศมาเพื่อจุดประสงค์สองประการคือการให้กำเนิดและความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างสามีและภรรยา (ปฐมกาล 1:28, มัทธิว 19:6, มาระโก 10:7–8, 1 โครินธ์ 7:1–5) การใช้เพศในทางอื่นถือเป็นบาป (1 โครินธ์ 6:9, 18, 1 เธสะโลนิกา 4:3) น่าเศร้าที่หลายคนในโลกของเราไม่เชื่อความจริงเหล่านี้ เป็นผลให้มีความวิปริตทางเพศมากมาย และมีความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็นมากมายที่เกิดจากความวิปริตทางเพศ พ่อแม่ที่สอนลูกของพวกเขาอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศสามารถช่วยให้ลูกๆ ของเขาแยกแยะความจริงจากการกระทำผิด ดำเนินชีวิตในด้านสติปัญญา และท้ายที่สุดก็จะมีประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าเกี่ยวกับของขวัญจากพระเจ้าในเรื่องเพศ

การสอนเรื่องเพศศึกษาสมัยใหม่ส่วนใหญ่มักนำเสนอความวิปริต การผิดประเวณี การรักร่วมเพศ และการใช้ชีวิตร่วมกันก่อนแต่งงานว่าเป็นการแสดงออกทางเพศที่ "ปรกติ" การสอนใดๆ เกี่ยวกับขอบเขตนั้นจำกัดอยู่เพียงแค่การหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ ทั้งหมดนี้ขัดแย้งกับพระคัมภีร์ (1 โครินธ์ 6:9, เลวีนิติ 20:15–16, มัทธิว 5:28) พ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนควรมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการศึกษาทุกด้านของลูกๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ขัดต่อหลักการของพระคัมภีร์ พ่อแม่ควรตระหนักถึงสิ่งที่ลูกๆ กำลังเรียนรู้และแก้ไขข้อมูลซึ่งผิดๆ ที่มีการมอบให้กับลูกๆ พวกเขาควรให้การศึกษาแก่ลูกๆ ของเขาในทางที่ควรจะเตรียมเด็กให้แยกแยะความจริงในพระคัมภีร์จากความผิดพลาดทางวัฒนธรรม พระเจ้าให้พ่อแม่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกๆ ของพวกเขา (เอเฟซัส 6:4) ไม่ใช่โรงเรียน โบสถ์ หรือรัฐบาล

พ่อแม่หลายคนพบว่าหัวข้อเรื่องเพศนั้นน่าอึดอัดใจและน่าอาย แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นเมื่อลูกๆ ยังเล็ก โดยการพูดคุยกับเด็กๆ ก่อนวัยเรียนตามความเป็นจริงเกี่ยวกับร่างกายของตัวเขาเองรวมถึงว่าผู้ชายและผู้หญิงได้รับการสร้างมาให้แตกต่างกันอย่างไร บทสนทนาเหล่านั้นจะค่อยๆ เปลี่ยนไปอย่างซับซ้อนมากขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อเด็กเติบโตขึ้น สิ่งสำคัญก็คือเด็กๆ ควรรู้ว่าพวกเขาสามารถพูดคุยกับพ่อแม่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เขาสับสนได้

ข้อมูลทางเพศโจมตีเราจากทุกทิศทาง ดังนั้นการสนทนาระหว่างพ่อแม่และลูกๆ จึงต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่พ่อแม่จะอนุญาตให้ระบบของโรงเรียนสอนเรื่องเพศหรือศีลธรรม พวกเขาต้องแน่ใจว่าลูกๆ ของพวกเขาได้เรียนรู้ความจริงแล้ว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งซึ่งสำคัญมากที่จะต้องคอยติดตามสิ่งที่เด็กๆ กำลังเรียนรู้และวิธีที่พวกเขานำความรู้ไปใช้ การรักษาบทสนทนาแบบเปิดอย่างต่อเนื่องกับลูกๆ เป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้ เมื่อพ่อแม่สั่งสอนลูกๆ ในเชิงรุก เด็กเหล่านั้นจะมีพื้นฐานที่จะรู้จักและปฏิเสธการกระทำผิดซึ่งโลกยกย่องว่าเป็นความจริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรมีมุมมองในเรื่องเพศศึกษาอย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries