settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับการเป็นแม่ที่เป็นคริสเตียน?

คำตอบ


บทบาทของการเป็นแม่เป็นบทบาทที่สำคัญที่พระเจ้าทรงมอบให้กับผู้หญิงหลายคน ในหนังสือทิตัส แม่ถูกสอนให้รักลูก ๆ ของตน: “เพื่อเขาจะได้ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวๆให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่ม ให้รักสามีและรักบุตรของตน ให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนบริสุทธิ์ เอาใจใส่ในบ้านเรือน เป็นคนดี และเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้” ในหนังสืออิสยาห์ 49:15ก พระคัมภีร์กล่าวว่า “ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรชายจากครรภ์ของนางได้หรือ "แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า” ความเป็นแม่เริ่มตอนไหน?

เด็ก ๆ เป็นของขวัญจากพระเจ้า (สดุดี 127:3-5) ในหนังสือทิต้ส 2:4 มีคำว่า “phileoteknos” ซึ่งเป็นภาษากรีกซึ่งหมายถึงความรักชนิดพิเศษ “ของแม่” ความหมายของคำ ๆ นี้คือการ “ฝักใฝ่” อยู่กับลูก ๆ , คอย “เลี้ยงดู”, “ทะนุบำรุง” พวกเขา, “อ้าแขนต้อนรับพวกเขาด้วยความรัก”, “ให้สิ่งที่พวกเขาจำเป็น”, “ให้ความเป็นเพื่อนด้วยความอ่อนโยน” ปฏิกิริยาแต่ละชนิดที่กล่าวมานี้มีความเป็นความพิเศษจากพระหัตถ์ของพระเจ้า เราถูกสั่งไว้ในพระคัมภีร์ให้มอง “ความรักของแม่” ว่าเป็นหน้าที่ของเรา ทั้งพ่อและแม่ถูกสั่งให้ทำหลายอย่างตามพระวจนะของพระเจ้า:

พร้อมทุกเวลา - เช้า, เที่ยง, เย็น และกลางคืน (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7)

พัวพัน - สอดแทรก, ให้คำปรึกษา, คิดและดำเนินชีวิตด้วยกัน (เอเฟซัส 6:4)

สอน – พระคัมภีร์, มุมมองด้านพระคัมภีร์ (สดุดี 78:5-6, เฉลยธรรมบัญญัติ 4:10, เอเฟซัส 6:4)

ฝึก – ช่วยลูกให้พัฒนาทักษะและค้นพบความสามารถของเขา (สุภาษิต 22:6)

สั่งสอนอบรม – สอนเกี่ยวกับความยำเกรงพระเจ้า, ขีดเส้นอย่างสม่ำเสมอ, ด้วยความรัก, ความเด็ดขาด (เอเฟซัส 6:4, ฮีบรู 12:5-11, สุภาษิต 13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15-17)

ทะนุถนอมเลี้ยงดู – พร้อมเสมอที่จะให้คำสนับสนุน, ให้เสรีภาพในการทำผิดพลาด, ให้การยอมรับ, ให้ความเสน่หา, ให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข (ทิตัส 2:4, 2 ทิโมธี 1:7, เอเฟซัส 4:29-32, 5:1-2, กาลาเทีย 5:22, 1 เปโตร 3:8-9)

เป็นตัวอย่างอย่างมั่นคง – ทำตามคำพูด, เป็นตัวอย่างที่ลูกสามารถเรียนรู้ได้จากการ “เห็นภาพ” ความสำคัญของการมีความประพฤติแบบคนของพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:9, 15, 23; สุภาษิต 10:9, 11:3; สดุดี 37:18, 37)

พระคัมภีร์ไม่ได้สั่งให้ผู้หญิงทุกคนเป็นแม่ แต่ได้พูดว่าผู้ที่พระเจ้าทรงอวยพรให้เป็นแม่ควรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนอย่างจริงจัง แม่มีบทบาทที่พิเศษและสำคัญยิ่งในชีวิตของลูก การเป็นแม่ไม่ใช่งานที่น่าเบื่อหรือไม่สนุก ดังที่แม่ได้อุ้มท้องลูกมาจนคลอด เลี้ยงดูเขาในขณะที่เขายังเป็นทารก แม่มีหน้าที่ต่อไปในชีวิตของลูกเมื่อเขาโตขึ้น, เข้าสู่วัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว และ จนกระทั่งเขาโตเป็นผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกับที่บทบาทของแม่ต้องเปลี่ยนและพัฒนาไปตามการเจริญเติบโตของลูก – ความรัก, การเอาใจใส่ดูแล, การเลี้ยงดู และการให้กำลังใจลูกไม่ควรหยุดลง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับการเป็นแม่ที่เป็นคริสเตียน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries