settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของคริสเตียน? การคุมกำเนิดถูกต้องไหม?

คำตอบ


พระเจ้าทรงอวยพรให้มนุษย์ “มีลูกดกและทวีคูณ” (ปฐมกาล 1:28) และการสมรสถูกสถาปนาขึ้นมาโดยพระเจ้าให้เป็นบรรยกาศที่มั่นคงในการเลี้ยงดูเด็ก ๆ ในสังคมของเรา บ่อยครั้งเด็ก ๆ ถูกมองว่าเป็นตัวยุ่งและเป็นภาระ เป็นตัวขวางอาชีพ, เปลืองเงิน และทำให้ “ชีวิตทางสังคมของท่านยุ่งเหยิง” บ่อยครั้งความเห็นแก่ตัวคือที่มาของการใช้ยาคุมกำเนิด

หนังสือปฐมกาล 38 พูดถึงเอร์และโอนันลูกของยูดาห์ เอร์แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อทามาร์ แต่เอร์เป็นคนชั่วร้าย พระเจ้าจึงทรงประหารเขาเสีย จึงทำให้ทามาร์ไม่มีทั้งสามีและลูก ทามาร์จึงถูกยกให้แต่งงานกับโอนันผู้เป็นน้องชายของเอร์ตามกฎของคนเลวีในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 25:5-6 แต่โอนันไม่อยากให้สมบัติของเขาตกเป็นของลูก ๆ ที่จะเกิดจากทามาร์เพระรู้ว่าเด็ก ๆ จะไม่ได้เป็นผู้สืบเชื้อสายของเขาแต่เป็นของพี่ชาย ดังนั้นเขาจึงใช้วิธีคุมกำเนิดที่เก่าที่สุด หนังสือปฐมกาล 38:10 กล่าวว่า “สิ่งที่โอนันกระทำนั้นผิด พระองค์จึงทรงประหารชีวิตเขาเสีย” เจตนารมณ์ของโอนันเป็นเจตนารมณ์ที่เห็นแก่ตัว: เขาใช้ทามาร์เพื่อความเพลิดเพลินใจของตัวเอง แต่ไม่ยอมทำหน้าที่ของ “น้องชาย” ในการสืบเชื้อสายให้กับพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้ว ข้อพระคัมภีร์นี้ถูกยกขึ้นมาเป็นหลักฐานบ่อย ๆ ว่าพระเจ้าทรงไม่อนุมัติการคุมกำเนิด การคุมกำเนิดไมได้เป็นสาเหตุให้พระเจ้าทรงประหารชีวิตโอนัน แต่ความคิดที่เห็นแก่ตัวของเขาต่างหากที่เป็นต้นเหตุ

ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้พูดถึงเด็ก ๆ จากมุมมองของพระเจ้า: เด็ก ๆ เป็นของขวัญจากพระเจ้า (ปฐมกาล 4:1; ปฐมกาล 33:5) เด็ก ๆ เป็นมรดกจากพระเจ้า (สดุดี 127:3-5) เด็ก ๆ คือพระพรจากพระเจ้า (ลูกา 1:42) 17:6 หลานๆเป็นมงกุฎของคนแก่ (สุภาษิต 17:6) พระเจ้าทรงอวยพรหญิงหมันด้วยเด็ก ๆ (สดุดี 113:9 ปฐมกาล 21:1-3; 25:21-22; 30:1-2; 1 ซามูเอล 1:6-8; ลูกา 1:7, 24-25) พระเจ้าทรงสร้างเด็ก ๆ ขึ้นภายในครรภ์ของมารดา (สดุดี 139:13-16) พระเจ้าทรงรู้จักเด็ก ๆ ก่อนที่เขาจะคลอดจากครรภ์ (เยเรมีย์ 1:5; กาลาเทีย 1:15)

การมองเด็ก ๆ ตามมุมมองของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่ตามที่โลกบอกเราว่าเราควรจะมองพวกเขาอย่างไร แต่พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามการคุมกำเนิด การคุมกำเนิด ตามคำจำกัดความของมัน คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการให้กำเนิด การคุมกำเนิดโดยตัวของมันเองไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูก แต่ความคิดเบื้องหลังการกระทำดังที่เราได้เรียนจากเรื่องของโอนันต่างหากที่เป็นตัวกำหนดว่าการกระทำนั้นผิดหรือถูก หากคนที่คุมกำเนิดคุมเพราะเขาจะได้ไม่ต้องลำบาก การกระทำนั้นผิดแน่นอน แต่หากเขาคุมกำเนิดเพื่อค่อยมีลูกเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้และมีสถานภาพทางการเงินมั่นคงกว่าปัจจุบัน และมีความพร้อมทางจิตวิญญาณมากกว่านี้ บางทีการคุมกำเนิดชั่วระยะเวลาหนึ่งอาจเป็นที่ยอมรับได้ แต่ที่พูดมาทั้งหมดก็ยังขึ้นอยู่กับท่าทีในความคิดอยู่นั่นเอง

พระคัมภีร์แสดงให้เห็นเสมอว่าการมีลูกเป็นสิ่งที่ดี พระคัมภีร์ “คาดหวัง” ว่าสามีภรรยาจะต้องมีลูก พระคัมภีร์ชี้ให้เห็นเสมอว่าการไม่มีลูกเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่มีใครในพระคัมภีร์แสดงความปรารถนาที่จะไม่มีลูก เราเชื่อว่าคู่สมรสควรพยายามที่จะมีลูก ในเวลาเดียวกัน เราไม่เชื่อว่าเราสามารถใช้ข้อพระคัมภีร์มาเถียงได้ว่าการคุมกำเนิดชั่วคราวเป็นสิ่งที่ผิด คู่สมรสทุกคู่ควรแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าเมื่อไหร่เขาพร้อมที่จะมีลูก และควรมีกี่คน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของคริสเตียน? การคุมกำเนิดถูกต้องไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries