settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับครอบครัวผสม

คำตอบ


ครอบครัวผสมแบบคริสเตียนกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆ พระเจ้าให้คุณค่าที่สูงมากต่อครอบครัว การดูแล และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผู้ชายควรบริหารจัดการครอบครัวของพวกเขาให้ดีและเลี้ยงดูลูกๆ ที่ให้ความเคารพแก่พวกเขา (1 ทิโมธี 3:4) ผู้หญิงควรสอนผู้อื่นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดี ประพฤติตัวสุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงอบรมผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าถึงวิธีการรักสามีและลูกๆ ของพวกเขา (ทิตัส 2:3-5) การดูแลญาติๆ ของพวกเรา โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนของเรานั้นสำคัญที่สุด (1 ทิโมธี 5:8) ลูกๆ ควรเชื่อฟังและให้เกียรติแก่พ่อแม่ของพวกเขา ตราบใดที่พ่อแม่ไม่ได้ขอให้ลูกทำสิ่งที่นอกเหนือน้ำพระทัยของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:1-3) เมื่อลูกๆ เติบโตขึ้น พวกเขามีความรับผิดชอบในการตอบแทนพ่อแม่โดยการดูแลพวกเขาเมื่อพวกเขาแก่ตัวลง (1 ทิโมธี 5:4) หลักการเหล่านี้ใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันสำหรับทั้งครอบครัวที่เป็นแบบผสมและครอบครัวที่ไม่ใช่แบบผสม

ความสัมพันธ์เดียวที่จัดลำดับไว้ให้มาก่อนการแต่งงานควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของการแต่งงาน พระองค์จะกลายเป็นศูนย์กลางของครอบครัวโดยอัตโนมัติ พระเจ้านำอาดัมและเอวามาเข้าด้วยกันในฐานะสามีและภรรยาคู่แรก พระองค์ได้สร้างเอวามาจากกระดูกซี่โครงของอาดัม ซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าผู้ชายและผู้หญิงต้องละจากพ่อแม่ของพวกเขาและรวมกันเป็นหนึ่งตลอดไป โดยที่แยกออกจากกันไม่ได้ (ปฐมกาล 2:24, มัทธิว 19:5) เมื่อบทบาทหลักของการแต่งงานยิ่งแข็งแกร่งเท่าไร ทั้งครอบครัวก็จะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น

เมื่อสองครอบครัวมารวมกันเป็นครอบครัวผสม พวกเขากำลังมาจากครัวเรือนที่แตกต่างกันออกไปโดยที่มีกฎระเบียบซึ่งแตกต่างกัน ธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน และวิธีการทำสิ่งต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันออกไป จำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆ จะได้รับความช่วยเหลือท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่พวกเขาต้องประสบในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ชีวิตครอบครัวใหม่ซึ่งเป็นครอบครัวผสม ความร่วมมือ ความอดทน และการสื่อสารนั้นเป็นกุญแจสำคัญ ลูกๆ จะต้องรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและรู้สึกปลอดภัยในความรักจากทั้งพ่อหรือแม่และพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง ระเบียบวินัยควรถูกกำหนดและต้องมีการปฏิบัติตามอย่างยุติธรรมสำหรับลูกๆ ทุกคน

เมื่อมีครอบครัวที่เป็นครอบครัวเลี้ยง ก็มักจะมีการแบ่งช่วงเวลาเพื่อให้ลูกหรือลูกๆ ไปเยี่ยมเยียนพ่อหรือแม่ที่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย ให้พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อหรือแม่อีกคนหนึ่งไว้ และถ้าเป็นไปได้ให้วางกลยุทธ์เดียวกันสำหรับการสอนวินัย การทำงานบ้าน และกฎระเบียบสำหรับทั้งสองบ้าน ควรทำครัวเรือนให้มีโครงสร้างและคาดเดาได้ เราต้องคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน พระเยซูพึ่งพา “พ่อเลี้ยง” ของพระองค์ซึ่งก็คือโยเซฟสำหรับมิตรภาพและการสนับสนุน พระเยซูทรงทราบถึงความจำเป็นของการมีกลุ่มสนับสนุน (มัทธิว 26:38) และทรงทราบถึงความจำเป็นสำหรับเวลาส่วนตัวเพื่อที่จะทำให้จิตวิญญาณมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกัน เราต้องหนุนใจกันและยกชูกันขึ้นในครอบครัวเสมอ เราควรเป็นตัวอย่างที่ดีเช่นเดียวกันในการติดสนิทกับพระเจ้าและการจัดการชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และด้วยคำแนะนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับครอบครัวผสม
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries