settings icon
share icon
คำถาม

คุณจะจำทำอย่างไรให้การจากไปและการยึดติดนั้นสมดุลกับการให้เกียรติพ่อแม่?

คำตอบ


ทั้งพ่อและแม่ที่เป็นคริสเตียนและลูกที่แต่งงานแล้วของพวกเขาอาจจะมีความยากลำบากในความสมดุลระหว่างแนวความคิดของ "การจากไป การยึดติด" และการให้เกียรติพ่อแม่ ข้อพระคัมภีร์บางข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

"เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพัน (ยึดติด) อยู่กับภรรยา และเขาทั้งสอง จะเป็นเนื้อ เดียวกัน" (ปฐมกาล 2:24)

"ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก" (เอเฟซัส 6:1)

"จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า" (อพยพ 20:12)

มีมุมมองอยู่สามมุมมองสำหรับข้อความในปฐมกาล 2:24

1. การจากไป — สิ่งนี้บ่งบอกว่าในครอบครัวหนึ่งมีความสัมพันธ์สองแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราวและจะมีการ "จากไป" ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ถาวร "เหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลย" (มัทธิว 19:6) มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัว เมื่อสองบทบาทนี้คล้ายกันและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมาเป็นความสัมพันธ์อันดับแรก เมื่อลูกที่เป็นผู้ใหญ่แล้วได้แต่งงานและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก ยังคงเป็นอันดับแรกอยู่ ความเป็นหนึ่งที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ได้ถูกคุกคาม

2. การยึดติด– คำในภาษาฮีบรูที่แปลคำว่า "การยึดติด" กล่าวถึง (1) การไล่ตามผู้อื่น อย่างมาก (2) การที่ติดกันด้วยกาวหรือติดกับบางอย่าง/บางคน ผู้ชายต้องติดตามผู้หญิงอย่างมากหลังจากที่การแต่งงานได้เกิดขึ้น (การเกี้ยวพาราสีต้องไม่จบลงด้วยเพียงแค่คำมั่นสัญญาในการแต่งงาน) และต้อง "ติดกับเธอเหมือนกาว" การยึดติดนี้บ่งบอก ความใกล้ชิดที่จะไม่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกว่านี้อีกแล้วมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สมรสสองคน ไม่ใช่คนที่เคยเป็นเพื่อนกันหรือไม่ใช่กับพ่อแม่

3. และพวกเขาต้องเป็นเนื้อเดียวกัน – การแต่งงานนำคนสองคนแล้วสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ใหม่เอกลักษณ์เดียว ต้องมีการแบ่งปันและความเป็นหนึ่งในทุกมุมมอง (ทางกายภาพ อารมณ์ สติปัญญา การเงินและสังคม) ที่จะทำให้เกิดความเป็นหนึ่งซึ่งจะบรรยายได้ดีที่สุดว่า "เป็นเนื้อเดียวกัน" อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการแบ่งปันและการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ ที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกอย่างต่อเนื่องที่มากกว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาความเป็นหนึ่งเดียวกันในการแต่งงานกำลังถูกคุกคามและมีผลคือความไม่สมดุลที่ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์

ด้วยสามมุมมองนี้ของปฐมกาล 2:24 ในความยังคิดมีการตักเตือนจากพระคัมภีร์ ที่จะให้เกียรติพ่อแม่ของตัวเอง สิ่งนี้รวมถึงการดูแลพวกเขาด้วยท่าทีที่ให้ความเคารพ (สุภาษิต 30:11, 17) เชื่อฟังพวกเขาเมื่อคำสั่งของพวกเขานั้นเป็นไปตามกฎของพระเจ้า ("ในองค์พระผู้เป็นเจ้า" เอเฟซัส 6:1) และดูแลพวกเขาในขณะที่พวกเขามีอายุที่มากขึ้น (มาระโก 7:10 – 12, 1 ทิโมธี 5:4 – 8)

เมื่อการก้าวก่ายของพ่อแม่ขัดขวางการ "จากไป" เพราะทำให้การปฏิบัติต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกนั้นมาเป็นอันดับแรก (การเรียกร้องมากเกินควร การพึ่งพาอาศัย หรืออารมณ์ในความเป็นหนึ่งเดียวสำหรับความต้องการ การพึ่งพาอาศัยใน หรือความเป็นหนึ่งกับคู่สมรส) ต้องปฏิเสธด้วยความเคารพและความต้องการของคู่สมรสควรจะได้รับเกียรติ อย่างไรก็ตามเมื่อมีสิ่งต้องการแท้ๆ ของพ่อแม่สูงอายุ (ไม่ว่าจะเป็น ทางกายภาพหรือการสันนิษฐาน "ความต้องการ" ทางอารมณ์ไม่ได้แทนที่หลักในการ "จากไป") ความต้องการเหล่านั้นต้องมีการทำตามถึงแม้ว่าถ้าคู่สมรสของใครคนใดคนหนึ่งจะไม่ "ชอบ" พ่อแม่สามีหรือพ่อแม่ของภรรยา ความรักจากพระคัมภีร์ที่มีต่อพ่อแม่ที่สูงอายุนั้นมีการให้โดยพื้นฐานของการเลือกที่จะทำสิ่งที่น่านักแม้ว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่อยาก จะทำก็ตาม

ความสมดุลระหว่างคำสั่งของพระคัมภีร์เกี่ยวกับ "การจากไป" และ "การยึดติด" นั้นคล้ายๆ กับความสมดุลระหว่างคำสั่งในการเชื่อฟังผู้มีอำนาจ (โรมบทที่ 13) และการละเมิด ในหลักการของอัครทูตเมื่อผู้มีอำนาจมีความประสงค์พวกเขากระทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสั่งของพระเจ้าในกิจการ 4:5 – 20 พวกอัครทูตปฏิเสธผู้มีอำนาจที่เป็นชาวยิว ที่มีความประสงค์จะให้หยุดประกาศข่าวประเสริฐเพื่อประโยชน์ของพระบัญชาของพระเจ้า แต่พวกอัครทูตทำตามทำเช่นนั้นด้วยท่าทีแห่งการให้ความเคารพ ในทำนองเดียวกัน พระเยซูกล่าวว่าเราต้องให้เกียรติพ่อแม่ของเราแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก นั้นมาเป็นอันดับสองในความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์ (ลูกา 14:26) เมื่อพ่อแม่ขัดขืนหลักการในปฐมกาล 2:24 พ่อแม่ควรจะได้รับการไม่เชื่อฟังด้วยความเคารพ อย่างไรก็ตามความต้องการของคู่สมรสต้องถูกมองข้าถ้าเขา/เธอไม่ยอมที่จะใช้เวลา แรงกายและการเงินที่มีการเรียกร้องมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพ่อแม่สูงอายุ จำเอาไว้ว่าคนๆ หนึ่งต้องแยกแยะความจริงทางกายภาพและอารมณ์ที่เป็นความต้องการจากเรียกร้องจากพ่อแม่ที่ช่างเจ้ากี้เจ้าการ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คุณจะจำทำอย่างไรให้การจากไปและการยึดติดนั้นสมดุลกับการให้เกียรติพ่อแม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries