settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรจะจัดการกับภาวะมีบุตรยากอย่างไร?

คำตอบ


ปัญหาของภาวะมีบุตรยากอาจจะเป็นเรื่องยากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคู่สามีภรรยาที่คาดหวังจะมีบุตรในชีวิต ทั้งคู่สามีภรรยาคริสเตียนเองก็อาจถามว่า "พระเจ้าข้า เป็นเพราะอะไรหรือ?" แท้จริงพระเจ้าทรงต้องการอวยพรให้คริสเตียนมีบุตรเพื่อรักและเลี้ยงดู

สำหรับคู่สามีภรรยาที่มีสุขภาพร่างกายพร้อม ด้านหนึ่งของหัวใจที่กลัดกลุ้มเรื่องภาวะมีบุตรยาก คือไม่ทราบว่ามันเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวหรือถาวร ถ้ามันเป็นสถานการณ์แค่ชั่วคราว พวกเขาจะต้องรอนานแค่ไหน ถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่ถาวร พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรและพวกเขาควรทำประการใดดี พระคัมภีร์ได้บอกเล่าเรื่องราวมากมายให้เห็นถึงปัญหาของภาวะมีบุตรยากชั่วคราว: พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมและซาราห์ว่าพวกเขาจะมีบุตร แต่เธอก็ไม่ได้คลอดบุตรชายที่ชื่ออิสอัคจนกระทั่งอายุ 90 ปี

ปฐมกาล 11:30 “ฝ่ายนางซารายนั้นเป็นหมัน หามีบุตรไม่”

อิสอัค สามีของนางเรเบคาห์ได้อธิษฐานอย่างขะมักเขม้น และพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานนั้น ส่งผลให้เกิดมียาโคบและเอซาว

ปฐมกาล 25:21 “อิสอัคอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อภรรยาของท่าน เพราะนางเป็นหมัน พระเจ้าประทานตามคำอธิษฐานของท่าน เรเบคาห์ภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์”

ราเชลได้อธิษฐานและในที่สุดพระเจ้าทรง "เปิดครรภ์ของเธอ" เธอได้ให้กำเนิดบุตรชายสองคน โยเซฟและเบนจามิน

ปฐมกาล 30:1 “เมื่อนางราเชลเห็นว่าตนไม่มีบุตรกับยาโคบ ก็อิจฉาพี่สาว นางพูดกับยาโคบว่า ‘ขอให้ฉันมีบุตรด้วยหาไม่ฉันจะตาย’”

ปฐมกาล 35:18 “เมื่อชีวิตใกล้ดับ (เพราะนางถึงแก่ความตาย) นางเรียกบุตรนั้นว่า เบนโอนี แต่บิดาเรียกว่า เบนยามิน”

ภรรยาของมาโนอาห์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบุตรยากชั่วขณะหนึ่ง ต่อมานางให้กำเนิดแซมซั่น

ผู้วินิจฉัย 13:2 “มีชายคนหนึ่งเป็นชาวโศราห์คนเผ่าดาน ชื่อมาโนอาห์ ภรรยาของท่านเป็นหมันไม่มีบุตรเลย”

เอลิซาเบธ ในวัยชราของเธอ ได้ให้กำเนิดยอห์นแบ๊บติสท์ ที่เป็นผู้เตรียมการล่วงหน้าก่อนพระเยซูเสด็จมา

ลูกา 1:7, 36 “แต่เขาไม่มีบุตร เพราะว่านางเอลีซาเบธเป็นหมัน และเขาทั้งสองก็ชราแล้ว ดูซิ ถึงนางเอลีซาเบธญาติของเธอชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วย บัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมัน ก็มีครรภ์ได้หกเดือนแล้ว”

การที่นางซาราห์ นางเรเบคาห์และนางราเชล (มารดาแห่งประเทศอิสราเอล) พากันเป็นหมันนั้น ส่งสัญญาณให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงพระคุณและทรงโปรดปรานต่อพวกเขาให้มีบุตรในที่สุด แต่คู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากต้องไม่คิดว่าพระเจ้ากำลังหันเหพระคุณและความโปรดปรานของพระองค์ และพวกเขาไม่ควรจะคิดว่าพวกเขาอาจกำลังถูกลงโทษ

คู่สามีภรรยาคริสเตียนจะต้องยึดมั่นโดยรู้ว่าความผิดบาปของเขาพระคริสต์ได้ทรงอภัยแล้ว และการที่ไม่สามารถจะมีลูกไม่ได้เป็นการลงโทษจากพระเจ้า ดังนั้นคู่สามีภรรยาคริสเตียนที่มีบุตรยากควรทำอย่างไร เป็นการดีที่จะขอคำแนะนำจากสูตินรีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญการมีบุตรยากอื่น ๆ

ทั้งชายและหญิงควรจะมีสุขภาพชีวิตที่สมบูรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์

บรรดามารดาแห่งชนชาติอิสราเอลได้อธิษฐานอย่างขะมักเขม้นเรื่องการตั้งครรภ์ ดังนั้นแน่นอนเราจงอธิษฐานขอมีบุตรที่สืบเชื้อสายจากเรา แม้ว่า ขั้นแรกเราต้องอธิษฐานขอพระประสงค์ของพระเจ้าต่อชีวิตของเรา ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์สำหรับเราที่จะมีบุตรตามธรรมชาติ เราก็จะมีบุตรได้ หากพระประสงค์ของพระองค์คือการที่เราต้องรับอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ หรือมีบุตรไม่ได้ แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะยอมรับด้วยใจยินดีและกระทำตาม เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับแต่ละคนที่ทรงรัก พระเจ้าทรงเป็นผู้กุมชะตาชีวิต

พระองค์ทรงบันดาลให้ตั้งครรภ์ได้และทรงระงับไม่ให้มีได้ พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงประกอบด้วยสติปัญญาและความรอบรู้ทั้งสิ้น

โรม 11:33-36 “โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้น ล้ำลึกเท่าใด ข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะหยั่งรู้ได้ และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้ เพราะว่า ใครเล่ารู้พระทัยของพระเจ้า หรือใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ หรือใครเล่าได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์ ที่พระองค์จะต้องประทานตอบแทนให้ แก่เขา เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน”

ยากอบ 1:17 “ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง”

ความรอบรู้และการยอมรับความจริงเหล่านี้จะช่วยบรรเทาจิตใจที่เจ็บปวดของทั้งคู่ที่มีบุตรยาก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรจะจัดการกับภาวะมีบุตรยากอย่างไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries