settings icon
share icon
คำถาม

ฉันอยากมีลูกแต่คู่สมรสของฉันไม่อยากมี เราต้องทำอย่างไร

คำตอบ


พระคัมภีร์ประกาศว่าลูกๆ นั้นเป็นพระพร พระธรรมสดุดี 127:3 กล่าวว่า “นี่แน่ะ บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาห์เวห์ ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล” สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวิธีการที่คนในโลกส่วนมากมองลูกๆ ก็คือพวกเขามองว่าเป็นอุปสรรคและภาระ เด็กๆ ไม่ควรถูกมองว่าเป็นภาระความรับผิดชอบ

การขาดความปรารถนาในการมีลูกบางครั้งมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว บางคนไม่อยากมีลูกเพราะว่าพวกเขาอยากจะให้ความสนใจกับตัวเอง งานของพวกเขา และเงินของพวกเขา พวกเขาไม่อยากจะต้องถูก “ผูกมัด” หรือไม่ยอมละทิ้งรถแพงๆ บ้าน หรือวันหยุดของพวกเขา ทัศนคติแบบนี้เป็นทัศนคติที่บาป คนอื่นๆ ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวเกี่ยวกับการที่จะไม่สามารถเป็นพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จได้หรือไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้อย่างดี บางคนกลัวเรื่องการคลอดลูก พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พอที่จะจัดการกับความกลัวเหล่านี้ สำหรับคนอื่นๆ การไม่อยากมีลูกเกี่ยวข้องกับบาดแผลจากประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดในอดีต พระเจ้าสามารถที่จะนำการรักษามายังหัวใจเหล่านี้ได้ สำหรับผู้อื่นเหตุผลในการไม่อยากมีลูกอาจจะมาจากสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

การที่ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากมีลูก เป็นการยากที่จะกำหนดว่าความรู้สึกนั้น “ผิด” หรือไม่ เป็นเพราะปัญหาทางด้านสุขภาพหรือเปล่า มีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในวัยเด็กหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยกันระหว่างคู่สมรส และหากจำเป็นก็ควรเข้ารับการให้คำปรึกษาคู่สมรสแบบคริสเตียน

ในฐานะที่เป็นคริสเตียน การอุทิศตัวของเราในอันดับแรกควรให้กับพระเจ้า ผู้ซึ่งตรัสว่าลูกๆ เป็นพระพร หลังจากนั้นความสัมพันธ์ซึ่งสำคัญที่สุดก็คือกับคู่สมรสของเรา ถ้าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคู่สมรสคนหนึ่งต้องการที่จะมีลูก แน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องได้รับการพิจารณาด้วยทัศนคติที่เคารพและยอมจำนน (ดูเอเฟซัส 5:21-33) กล่าวในทางปฏิบัติคือนี่เป็นประเด็นที่ต้องแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนแต่งงาน

ถ้าเราอุทิศตัวเราเองต่อการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และการใคร่ครวญพระคำ พระเจ้าจะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ถ้าเราให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา พระธรรมโรม 12:2 ประกาศว่า “อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันอยากมีลูกแต่คู่สมรสของฉันไม่อยากมี เราต้องทำอย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries