settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับรูปแบบของการคุมกำเนิดแบบถาวร เช่นการผูกท่อนำไข่ การตัดมดลูก หรือการตัดท่อนำอสุจิ

คำตอบ


การคุมกำเนิดเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันท่ามกลางคริสเตียนเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้เห็นชอบหรือประณามการใช้งานสิ่งนี้อย่างชัดเจนใน อีกทั้งพระคัมภีร์ก็ไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับรูปแบบของการคุมกำเนิดแบบถาวรเช่น การผ่าตัดทำหมันในผู้หญิงหรือการตัดหลอดนำอสุจิในผู้ชาย เนื่องจากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักในสมัยของพระคัมภีร์ การคุมกำเนิดทั้งแบบถาวรหรือในแบบอื่นๆ นั้นเป็นเรื่องของหัวใจรวมถึงความมั่นใจส่วนตัวของสามีและภรรยา

ในการสนทนาเกี่ยวกับการคุมกำเนิดถาวร เราต้องตระหนักว่าลูกๆ เป็นของประทานจากพระเจ้า (สดุดี 127:3-5) ลูกๆ ไม่ใช่ภาระที่ซึ่งต้องรับผิดชอบแต่เป็นพระพรที่จะรับมาด้วยความยินดี จากมุมมองของพระคัมภีร์คู่สมรสทุกคู่ควร “คาดหวัง” ที่จะมีลูกและอย่างน้อยก็เตรียมตัวไว้สำหรับความเป็นไปได้ในการมีลูก การที่ไม่สามารถมีลูกได้นั้นถือว่าเป็นคำแช่งสาปในสมัยโบราณ และการที่สามารถมีลูกได้ก็คือความยินดี ไม่มีใครในพระคัมภีร์เลยที่ได้มีการบันทึกไว้ว่าไม่มีความสุขในการมีลูก

การคุมกำเนิดแบบถาวร (เช่นการตัดท่อนำอสุจิหรือการผูกท่อนำไข่) อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคู่สมรสบางคู่ซึ่งรู้สึกว่าพวกเขาไม่ควรมีลูกอีก อาจจะเป็นประเด็นทางด้านสุขภาพ ด้านการเงิน หรือด้านความสัมพันธ์ที่ต้องมีการพิจารณา การตัดสินใจที่จะใช้การคุมกำเนิดแบบถาวรให้เป็นประโยชน์ไม่ควรขึ้นอยู่กับความเห็นแก่ตัวหรือความหยิ่งยโส (ฟิลิปปี 2:3-4) แต่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาที่จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

หลายคนรู้สึกว่าเราต้องมีความปรารถนาที่จะมีลูกเช่นเดียวกับที่เราปรารถนาจะได้รับพระพรทั้งหมดของพระเจ้าและเราไม่ควรจะจำกัดขนาดของครอบครัวผ่านทางการคุมกำเนิดแบบถาวร อย่างไรก็ตามเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวหรือถาวร เราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้ผิดสำหรับทุกกรณี ผ่านทางความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า เราจึงสามารถแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อที่จะกำหนดขนาดของครอบครัวเราได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับรูปแบบของการคุมกำเนิดแบบถาวร เช่นการผูกท่อนำไข่ การตัดมดลูก หรือการตัดท่อนำอสุจิ
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries