Vragen over de mensheid

Vragen over de mensheid

Bestaan wij mensen uit twee of drie delen? Zijn we lichaam, ziel en geest? Of zijn we lichaam en ziel/geest?

Wat is het verschil tussen de ziel en de geest van een mens?

Wat betekent het dat de mens naar het evenbeeld en de gelijkenis van God is gemaakt (Genesis 1:26-27)?

Wat zegt de Bijbel over racisme, vooroordelen en discriminatie?

Wat is de oorsprong van de verschillende rassen?

Waarom bereikten de mensen in het boek Genesis zo'n hoge leeftijden?

Heeft iedereen een “God-vormig gat”?

Kan de mens zonder God leven?

Hoe worden menselijke zielen geschapen?

Is de menselijke ziel sterfelijk of onsterfelijk?

Waarom heeft God ons geschapen?

Is er een grens aan onze leeftijd?

Zijn wij allemaal Gods kinderen, of alleen Christenen?

Wat is de Christelijke visie op het klonen van mensen?

Wat zegt de Bijbel over crematie? Mogen Christenen gecremeerd worden?

Wat zegt de Bijbel over euthanasie?

Wat betekent het dat we wonderbaarlijk gemaakt zijn?

Hebben mensen werkelijk een vrije wil?

Wat is de oorzaak van al dat antisemitisme in de wereld?

Wat is de levensadem?

Wat is het geweten?

Hoe werd de mensheid door de zondeval beďnvloed?

Wat moet een Christen denken van genetische manipulatie?

Wat is de menselijke ziel?

Wat is de menselijke ziel?

Wat is de menselijke geest?

Wat was het merkteken dat God op Kaďn plaatste (Genesis 4:15)?

Wie zijn het volk van God?

Wat betekent het om geestelijk dood te zijn?

Wat is “het vlees”?

Wat is “het hart”?


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Vragen over de mensheid