Wat was het merkteken dat God op Kaïn plaatste (Genesis 4:15)?

Vraag: "Wat was het merkteken dat God op Kaïn plaatste (Genesis 4:15)?"

Antwoord:
Nadat Kaïn zijn broer Abel gedood had, zei God tegen Kaïn: "Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan" (Genesis 4:11-12). In antwoord hierop beklaagde Kaïn zich: "Die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag U niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden" (Genesis 4:13-14). “Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En Hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan” (Genesis 4:15-16).

De aard van het teken op Kaïn is al vaak onderwerp van gesprekken en speculaties geweest. Het Hebreeuwse woord dat vertaald is als “teken” is 'owth en verwijst naar een “merkteken, teken of bewijs”. Elders in de Hebreeuwse Schrift wordt 'owth 79 keer gebruikt, en meestal vertaald als “teken”. Het Hebreeuwse woord vertelt dus ook niet precies hoe het teken dat God op Kaïn plaatste, er uit zag. Wat het teken ook was, het gaf aan dat Kaïn niet gedood mocht worden. Sommigen veronderstellen dat het teken een litteken was of een soort tatoeage. Hoe het ook zij, de precieze aard van het teken is niet waar het om gaat in deze verzen. Het gaat er om dat God niet toestond dat mensen wraak zouden nemen op Kaïn. Wat het merkteken op Kaïn ook was, het vervulde zijn doel.

In het verleden geloofden velen dat het teken op Kaïn een donkere huid was, en dat God dus de kleur van Kaïns huid veranderde om hem herkenbaar te maken. Omdat Kaïn bovendien vervloekt werd, had deze overtuiging dat het teken een donkere huid was, tot gevolg dat velen dachten dat mensen met een donkere huid vervloekt waren. Velen gebruikte de leer over het “merkteken van Kaïn” als een manier om de handel in Afrikaanse slaven en discriminatie van mensen met een gekleurde huid goed te praten. Maar deze uitleg over het teken van Kaïn is volledig on-Bijbels. Het woord 'owth wordt nergens in de Hebreeuwse Schrift gebruikt om naar huidskleur te verwijzen. De vloek op Kaïn die in hoofdstuk 4 van Genesis beschreven wordt, rustte op Kaïn zelf. Er wordt niets over gezegd dat Kaïns vloek overgedragen zou worden op zijn nakomelingen. Er is geen enkele Bijbelse basis om te denken dat nakomelingen van Kaïn een donkere huid hadden. Bovendien, tenzij een van Noahs zonen een echtgenote had die afstamde van Kaïn (dat zou mogelijk zijn, maar is niet waarschijnlijk) dan is enig nageslacht van Kaïn omgekomen tijdens de zondvloed.

Wat was het merkteken dat God op Kaïn plaatste? De Bijbel vertelt het niet. De betekenis van het teken, dat Kaïn niet gedood mocht worden, was belangrijker dan hoe het teken er uit zag. Wat het teken ook was, het hield geen verband met huidskleur of met de overdracht van een familievloek op Kaïns nakomelingen. Het is absoluut on-Bijbels om het teken van Kaïn als een excuus te gebruiken voor racisme of discriminatie.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat was het merkteken dat God op Kaïn plaatste (Genesis 4:15)?